Basert på egne erfaringer som driftsleder har Einar Brattland utviklet flere løsninger for oppdrett som reduserer luseproblem, avlaster, effektiviserer og sparer miljøet.

Akvapartners produkter til oppdrettsnæringen reduserer kostnader og gjør arbeidsdagen bedre. Produktene er utviklet av oppdretter som kjenner behovene og tok innersvingen på lakselusa.

Mange får aha-opplevelser når de ser Akvapartners produkter i drift. Blant er det gått over 1000 av selskapets nærmest uslitelige spredeflåte til inn- og utland.

– Typisk har våre produkter lite innslag av komplisert teknologi som lett går i stykker og er utfordrende å montere. Vi løser problemer der andre melder pass. Ofte løser vi flere utfordringer med bare ett produkt, sier daglig leder Einar Brattland i Akvapartner. – Kan hende løser vi akkurat nå utfordringer du sliter med. Ta kontakt!

Patenterte Brattland Notliner reduserer problemer med rygg, nakke og skulder-slitasje ved manuell notlining – blant bransjens tyngste og mest helseskadelige oppgaver. Problemene viser seg ofte alvorlig etter passerte 40 år. – Da er det for seint å ta grep, sier Brattland.

Med litt erfaring med notlineren kan én person dessuten line med samme tidsbruk som 2-3.

Som driftsleder gjennom 22 år gikk Brattland lei av dårlig fungerende produkter og så seg selv nødt til å utvikle utstyr for å perfeksjonere driften.

En egenutviklet undervannsfôrer i kombinasjon med dype skjørt og dype nøter ga gode resultater mot lakselus.

– Dette har i løpet av fem år gått fra prototyp til kommersielt tilgjengelig løsning og har nærmest solgt seg selv gjennom jungeltelegrafen, sier han. 

– Suksessen med dette gjorde for min egen de l at hverdagen gradvis vendte fra å være oppdretter til å utvikle for oppdrettere.

Selskapet har også tatt tak i problemene med tauavkapp som havner i strandsonen. En hurtigstropp med borrelås kan feste hoppenett til håndlisten. Hurtigstroppen har bruddstyrke på 1,7-2,1 tonn, går raskt å montere og demontere, henger igjen stroppa på håndlisten når noten taes fra ringen igjen og gir ingen forsøpling. Nylig kom også hurtigstropp i gul farge for sikring av merdekroken som gjøre lett å sjekke at alle kroker er sikret.

I tillegg kommer hurtigstropper for innfesting av strømkabel og fuglenett.

Med tiden har bedriften etablert seg med seks medarbeidere som opererer ut fra Brønnøysund. Produktutviklingen skjer fortsatt i nært samarbeid med brukerne. 

Kjenner behov ut fra egen erfaring

Akvapartner utvikler utstyr skjer i tett dialog med oppdrettsnæringen. Produktene oppfyller strenge krav til driftssikkerhet og operasjon 365 dager i året. Akvapartner kjenner bransjens behov og hva som fungerer. Det har gitt gjennomslag også langt utenfor Norges grenser.

I produktspekteret inngår blant annet: utstyr for fôrspredning inkluderer nærmest uslitelig spredeflåte og underspreder som har gitt meget gode resultater mot lakselus HMS-orientert redskap inkludert Brattland Notliner som avlaster armer og skuldre. Manuell notlining har vært medvirkende årsak til uførhet for serviceteknikere på oppdrettsanlegg sikkerhets- og beredskapsutstyr inkludert beredskapskasse for rømningsgarn, kjemikaliskap for motorrom og oppsamlingstank for kjemikalier hus og flyttekasse for rognkjeks flytebrygger, fôrslangestasjon o. a.