Med utgangspunkt i en genial etterrensemaskin for laks- og ørretslakterier som raskt ble en stor suksess, har Knuro AS rettet virksomheten inn mot forbedring av effektivitet og drift av hele produksjonslinjer. I år feirer bedriften 10 år!

Knuro sin historie starter ut med etterrensing av oppdrettsfisk. Sløyemaskiner sløyer fisken automatisk, men for ca. 10 år siden ble etterrensing av slorester og fjerning av blodrand gjort manuelt. Da ble elektrikerne og oppfinnerne Knut Inge Seim og Ronny Solberg utfordret av Sekkingstad på Sotra til å forbedre denne delen av sløyeprosessen, som medførte tungt manuelt arbeid og høyt innslag av slitasjeskader og sykefravær.

Patentert etterrensemaskin

– Vi utviklet og patenterte en automatisk etterrensemaskin. Maskinen ble en så stor suksess at det raskt dukket opp kopier i slakteriene og vi måtte forsvare vårt patent. Per i dag har vi levert 90 maskiner, har gjennomført 45 oppgraderinger til neste generasjons maskin og har utvidet produktspekteret med programvare og tjenester for å effektivisere og forbedre drift og kvalitet på slakteriene, forteller daglig leder Knut Inge Seim.

– Forskning og videreutvikling er sentralt for virksomheten vår. Vi ønsker å være kjent for å følge godt opp, være en stabil samarbeidspartner til å stole på og yte rask og god support, legger utviklingssjef Ronny Solberg til.

Installerer selv

De to gründerne utgjør sammen med salgssjef Oddvar Raunholm den samlede staben og eierskapet i Knuro. Selskapet har gjort et strategisk valg om i hovedsak å basere leveransene på underleverandører. Virksomheten sysselsetter derfor langt flere i Skandinavia enn de tre Knuro-medarbeiderne.

– Vi står selv for montering og testing, slik at vi og kundene har visshet om at installasjonene fungerer som de skal. Nærheten til og kunnskapen om slakteprosessen er kjernekompetanse for Knuro, slår Raunholm fast.

Tasmania

Ordrereserven er solid. På kundelisten står virksomheter som Marine Harvest, Lerøy, Firda Fiskefarm, Slakteriet AS og Sjøtroll. Stolt kunne Raunholm klokke inn ordre fra Tasmania i Australia i midten av mai. Patentet, «en metode for bevegelse av skrape- og sugeverktøy» dekker Norge, Danmark, Tyskland, UK, Irland, Canada, USA, Chile, New Zealand og Australia.

– Investeringen betaler seg tilbake på under 1 – 1,5 år i virksomheter med ett skift. Vi har levert både til Shetland og Skottland. Ordren fra Australia representerer et spennende gjennombrudd og potensiale for oss på verdensmarkedet, sier Seim.

Ordren fra Tasmania er på Knuro sin nye etterrensemaskin. Maskinen griper også fysisk inn i og forbedrer prosessene i sløyemaskiner som utfører oppgaver forut for Knuros teknologi.

Elektronisk analyseverktøy

Dessuten har den elektronikk som fortløpende leverer data til programmet Knuro Analyse.

– Sløyelinjen er hjertet i produksjonslinjen, og slakteriets hverdag handler om effektivitet og kostnadsbesparelser hele veien – med samtidig opprettholdelse av kvalitet. Som partner har vi derfor orientert oss inn mot styring av produksjonslinjen. Analyseverktøyet henter og bearbeider data for optimalisering av driften, korrigering av avvik og økning av produktiviteten, forteller Seim.

Solberg legger til: – I tillegg har vi utviklet styringssystemet Knuro «The Boss». Det gir grafisk oversikt over produksjonen og du kan styre hele fabrikken med systemet. The Boss skal bidra til å løfte oss ytterligere som samarbeidspartner i verdikjeden, slik Knuro Analyse har gjort de siste 2-3 årene.