Teknologibedriften Innovasea Akvakultur leverer nyeste trådløs overvåkningsteknologi. Et nesten ubegrenset antall sensorer kan gi viktig informasjon til operatører og styre prosesser automatisk.

Løsningen leverer også automatisk generering av Global GAP og ASC – Rapporter.

– Med vår sentrale kommunikasjonsenhet med hydrofon midt på anlegget kan du ta et endelig farvel til kablete målepunkter, sier daglig leder Tor Espen Skoglund.

Alle oppdrettere måler oksygen og temperatur pga. rapporteringsplikten. Mange tar også salinitet i tillegg. Trenden er måling av stadig flere parametre inkludert havstrømfart og -retning, værdata, sikt, klorofyll og alger.

– Når sensorene kommuniserer trådløst med hydrofonen blir det samtidig enklere og rimeligere å måle alt dette flere steder i anlegget, gjerne i hver eneste merd.

Teknologien utnytter big data og maskinlæring. Algoritmer kan automatisere tiltak og varsle om potensielt negative situasjoner.

– Det kan for eksempel gjelde oppblomstring av alger som krever tiltak eller kanskje økning i strømhastighet som innvirker på fortøyning av servicefartøy eller brønnbåter.