Victoria Gruppen AS ble etablert for administrasjon og eierskap av en rekke selskapet i forskjellige bransjer. Enkelte har historie helt tilbake til 1920- og 1930-årene i Bergen og Hardanger.

 – Vi har hatt en fin utvikling og vekst, både organisk og gjennom oppkjøp, forteller adm. dir. Knut Jacobsen. 

Gruppens virksomheter driver nå innenfor følgende bransjer:

 • Handel rettet mot sluttbrukere med salg av personlig verneutstyr og arbeids-/profilbekledning gjennom selskapene Victoria AS og Norhand Industri AS. Victoria er en sterk merkevare på bekledning og Norhand på arbeidshansker.

• Produksjon av spesialtilpasset, industriell beskyttelsesbekledning, tekstiler og skinnprodukter gjennom Norhand Industri AS. Grafisk produksjon av logomerker, brodering, bannere, plakater, roll-ups o.a. Trykk og salg av reklameartikler gjennom Reflex Promotion AS.

• Eiendomsutvikling gjennom Victoria Eiendom AS med en rekke datterselskaper som hjemler næringseiendommer for utleie.