Norsk Havservice AS legger strømkabler, fiber og oksygenslanger rimelig til lukkede oppdrettsanlegg. Hemmeligheten er optimale fartøy, utstyr og kompetanse for oppgaven.

Fra Helgelandskysten og sør til Nord-Vestlandet retter selskapet seg inn mot alle typer anlegg som ønsker landforbindelse. Med kapasitet for å legge oksygenslanger blir behov ivaretatt også for lukkede anlegg. Selskapet gjør alt fra forundersøkelser/survey, via leggingen og sikring av landinntak.

– Samme fartøy og medarbeidere gjør forundersøkelser og leggearbeidet. Gjennom dette kvalitetssikrer vi bunntraséer, bruk av kortest mulig kabler og effektiv legging. Allerede her kan vi bidra til store kostnadsbesparelser, sier daglig leder Eirik Lundemo.

Behovet for landkabler og gassledninger i oppdrett er tilknyttet lukkede anlegg som forhindrer lakselus.

Norsk Havservice bruker en katamaran på 15 meter i arbeidet. Den er optimalt tilpasset oppdrettsanlegg og bidrar til langt lavere kostnader enn større fartøy. Lundemo mener at selskapet kan kutte kostnadene her med oppimot 65 prosent.

En stor, hydraulisk kabeltromme blir plassert på dekke for selve leggingen. Selskapet har dykkerkapasitet til å sikre landinntak, og foretar etterkontroll og innmelding av kabelen etter Kartverkets krav tilknyttet sjøkart.

– Vi har hatt en fin vekst til 16 medarbeidere. Ved behov tar vi slike oppdrag og legging også av andre sjøkabler inkludert strøm og fiber over hele landet, sier han.