Etter ett års fagutdannelse kan yrkesdykkere fra høgskolen gå direkte ut i jobb.

Yrkesdykkerutdanninga ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) i Bergen er landets eneste godkjente fagskoleutdanning for yrkesdykkere. Bachelor-ingeniørstudenter kan få Kompetansebevis A gjennom dykking valgfag. På beddingen er etterutdanning av ingeniører.

Ettårig fagskoleutdanning for yrkesdykkere gir 60 studiepoeng, og er hovedaktiviteten ved HVL Dykkerutdanninga. Undervisningen skjer i klasserom og ved praktisk dykking, først i basseng og sendere fra landbaserte dykkerposter og fartøy.

– En yrkesdykker er aktiv, nøyaktig og har gode samarbeidsevner. Yrket passer for folk som forstår betydningen av sikkerhet. Her trener vi på prosedyrer inntil de sitter i ryggraden. Det er viktig dersom noe brått inntreffer på jobb, sier avdelingsleder Finn Hansen ved Dykkerutdanninga.

Sikkerhet helt sentralt

Sikkerhet står helt sentralt i alle deler av utdanninga. Hansen understreker betydningen av at høgskolen har studentene hos seg i et fullt skoleår. Da kan de jobbe seg godt inn i sikkerhetstenking og samtidig få solid, praktisk erfaring i undervannsarbeid.

Emnene ved utdanningen inkluderer inspeksjonsdykking, anleggsdykking, rørlegging, dykking på havarerte fartøy og havbruk.

– Fagutdannede yrkesdykkere fra oss har grunnlag for å gå direkte i jobb og gjennomføre arbeidsoppgaver under vann på en sikker og trygg måte, sier Hansen.

Opptakskrav er generell studiekompetanse eller en lang liste av ulike fagutdanninger. For å bli tatt opp kreves også godkjent Cooper-test, svømmetest 25 meter under vann o.a.

Dykkerutdanninga ved Høgskulen på Vestlandet inngår i Fakultet for ingeniør og naturvitenskap, og har et internt internt samarbeid med ingeniøravdelingens utdanninger «Havteknologi» og «Maskiningeniør».

Bachelor-studenter som går disse retningene kan ta 10 vekttall valgfag dykking. Valgfaget kvalifiserer for Arbeidstilsynets «Kompetansebevis A». Dette innebærer godkjennelse for dykking ned til 30 meter for gjennomføring av enkle, lette arbeidsoppgaver som inspeksjon og foto. Studentene må i en skriftlig rapport binde sammen ingeniørkunnskap med dykking.

Andre kurs

 • Redningsdykk. Ni uker. Først dykkedel (Kompetansebevis A). Deretter fagopplæring. Rettet mot brannetater, hjelpekorps o.a.
 • Dykkerlederkurs
 • Oppdateringskurs for dykkerledere
 • Kompetansebevis A-kurs
 • Ulike småkurs

Fagskoleutdanninga gir de fleste sertifikater yrkesdykkere trenger som yrkesdykker:

 • Dykkebevis B, grunnleggende trygghetsopplæring

 • Grunnleggende inspeksjonsdykking

 • Kompetansebevis anleggsdykking

 • Utdanninga kvalifiserer til opptak til bedriftsintern opplæring hos brann- eller redningskorps (modul C), som gir dykkebevis A+R, redningsdykking

 • Teoridel dykkeleder innenskjærs

 • Teoridel UV-sprenging

 • Sertifikat varmearbeid

 • Kursbevis HMS-kurs