Henting og levering til avtalt tid er sammen med nærhet til kundene grunnlaget for Thermo- Transits fine vekst. – Vi er enkle å kontakte, tilbyr fleksible løsninger og kjører overalt – hver dag.

Det sier markedsansvarlig Arne Paul Slotsvik. I fjor utvidet selskapet med 40 norskregistrerte, Alta- baserte biler med blikket rettet mot det spennende sjømatmarkedet i Finnmark.

Den fine utviklingen fortsetter. Thermo-Transit investerer fortløpende i nytt materiell for å ivareta miljøkrav og tilby forutsigbare og presise leveranser til hele Europa.

Et viktig element i dette er at selskapet er ute på ethvert fiskebruk og produksjonsanlegg fra nord til sør nesten hver eneste dag.

Sjømat har bidratt til ekstra vind i seilene. Flåten av selveide og innleide lastebiler har passert 500 med godt monn. Denne massive kapasiteten og moderne terminal på Berger ved Oslo og danske Padberg gjør Thermo-Transit til en betydelig aktør også innenfor stykkgods.

– Selv om virksomheten vokser seg stor, er vi enkle å nå på telefon, mail og nettsted. Vårt avdelingsnettverk stiller også med kundeservice og velsmurt logistikk. Vi har vokst med kundene våre og kundene har vokst med oss. Dette ønsker vi at skal fortsette, sier han.

Selskapet er landets største aktør på hvitfisklogistikk og markedets beste på laks, i henhold til kundene.

Enkel kontakt for kundene og «på tiden» er bærende for Thermo-Transit som opplever fin vind i seilene.