– Vi har utviklet, produsert og installert branndører for olje- og gassindustrien offshore og onshore siden 1983 og levert til prosjekter over hele verden. Det gir i seg selv et fortrinn som ikke mange kan konkurrere med.

Det forteller CEO i det Bodø-baserte industriselskapet Rapp Bomek, Terje Bøe. Han tok fatt på toppjobben før sommeren, da han kom fra stillingen som Senior Vice President i SafeRoad Group.

Norsk standard

– Sikkerhetstankegangen som preget alt jeg jobbet med der, kjenner jeg godt igjen i Rapp Bomek, der tre viktige føringer for utvikling og produksjon av branndører er nettopp sikkerhet, brukervennlighet og kostnader.

Bygger på erfaring

– Norsk HMS- og sikkhetskultur generelt, og NORSOK-standarden spesielt, har blitt noe internasjonal olje- og gassbransje strekker seg etter. Flere store ulykker de siste årene har også bidratt til å øke fokus på sikkerhetsarbeidet. Kravene til rutiner, utstyr og deler på installasjoner til sjøs og på land, er høye mange steder i verden.

– Da gir over 30 års erfaring med utvikling og produksjon av branndører og systemer Rapp Bomek en ledende posisjon, ikke bare i de nære markedene, men i hele verden. Vi har bidratt på prosjekter i de fleste deler av verden og utviklingen av nye dører og løsninger bygger på erfaringen med bruk av eksisterende produkter på hundrevis av installasjoner og anlegg.

Kulturelle utfordringer 

Etter å ha brukt de første månedene på å bli kjent med organisasjonen og markedet, er Bøe på vei ut i verden. – Å møte andre kulturer, andre måter å tenke på og å gjøre business på, er noe av utfordringene med denne jobben som jeg setter ekstra stor pris på. Å se branndørene og systemene våre installert på alt fra skip ved verft i Sør-Korea til oljeinstallasjoner i Mexicogolfen, er selvfølgelig også noe som gjør både meg og kollegaene mine i Rapp Bomek stolte og motiverte, avslutter CEO Terje Bøe.