Verdiøkende fangsthåndtering er helt sentralt i fartøy fra Naval-Consult.

Naval Consult AS utvikler driftssikre fiskefartøy som lar eierne levere fisk med prima kvalitet i ulike bearbeidingsgrader til best mulig pris.

– Vi bidrar til å øke verdien på hver kilo som blir tatt opp. Det er avgjørende når ressursene er begrensede, sier daglig leder Erlend Hagen.

Helhetsforståelsen i designet er helt sentral. Fartøyene skal fungere godt for flere kombinasjoner av fiskerier som not, snurrevad, garn, line eller trål. Ulike fiskeslag skal kunne levere som filet, sløyd eller hodekappet – frossen, på is, i RSW eller levende.

Fisken skal dessuten bli minst mulig stresset og håndteres uten skade. Slakt og nedkjøling skal skje raskt og effektivt. – Med vår inngående systemforståelse tilrettelegger vi for alt dette i ett og samme fartøy, sier Hagen.

Nøkkelord er dekksarrangement og fabrikksarrangement hvor ingen operasjoner er mer plass- eller arbeidskrevende enn nødvendig. Naval Consult jobber ned i detalj med de ulike arbeidsoperasjonene, slik at de blir mest mulig hensiktsmessige og minst mulig belastende for fiskerne.

– Vi har spesialisert oss på storkystflåte-markedet og løser fortløpende utfordringer som alle våre kunder drar nytte av. Dette har også store internasjonale rederi registrert. Naval Consult er nylig engasjert av et av Islands største rederier.

Naval Consult ble etablert i 1983 og leverer komplette designpakker til verft. Selskapets fem skipstekniske konsulenter har selv lang, praktisk erfaring fra hav og fiskeri.