Solstrand verft er plassert omtrent midt på kysten i Norge og er kjent for god kvalitet og service. Verftets to flytedokker og helhetstilbud innenfor service og klassing av båter og skip trekker kunder.

 Verftet ligger i Tomrefjord mellom Molde og Ålesund. Denne beliggenheten sentralt midt på Norskekysten er gunstig for blant annet store deler av fiskeflåten, oppdrettsnæringen og fergerederier i området.

– Vi ønsker å være et verksted for båter slik andre er for biler. Hit skal kundene komme år etter år og være godt fornøyde når de drar videre. sier Knut Eivind Nerås, driftssjef ved Solstrand Verft.

– De skal dessuten være trygge på at vi vurderer behovet, tar oppgavene som må gjøres uniddelbartog anbefaler hva som bør tas ved senere opphold.

Solstrand verft jobber i hovedsak med to områder som henger nært sammen: Dokking av båter og skip, samt reparasjon, service og klassing.

– Vi står linet opp og klare til dyst når fartøyet kommer. Service og vedlikehold for fartøy opptil 100 meter er for tiden hovedfokus. Vi har også lange tradisjoner innenfor nybygg og fokuserer her på mindre oppdretts- og kystfiskebåter.

I verftets effektive kunde- og prosjektorienterte organisasjon er alt nøkkelpersonell fast ansatt.

– I området er alt utstyr og leverandører lett tilgjengelig sentralt i den maritime klyngen på Nordvestlandet, sier Nerås.