• Bærekraftig nesestyver for lakselusa

  Bærekraftig nesestyver for lakselusa

  Du kan langt på vei få bukt med lakselusproblemet ved å kombinere mekanisk avlusning med leppefisk og god planlegging.

 • Bedriftprofilen 01_2016

  Presentation of: Seløy Undervannsservice, SkaMik, Aas Mek.Verksted, Eiva Safex, Scanlift, Lofoten Truckservice, Norsk havbrukssenter, Unik filtersystem, Larsnes, Atlante4co, Steen-Hansen, Regatta, Toslab, Brønnøy kommune, Akvagroup,

  ...
 • Eksperter på rent vann

  Eksperter på rent vann

  - Rent vann er ikke alltid en selvfølge. Men ofte stilles det krav til kvaliteten på vannet, blant annet som en konsekvens av hva det skal brukes til. Da lønner det seg å få hjelp av noen med lengre erfaring enn de fleste andre i bransjen.

 • Enkel ROV-drift – Salg, service og inspeksjoner

  Enkel ROV-drift – Salg, service og inspeksjoner

  ROV-eksperten Atlanteco på Frei har nærmere 20 års erfaring med salg, service og vedlikehold av utstyr og er en ledende leverandør til oppdrettsnæringen. At eieren selv er ROV-entusiast og i stand til å gjennomføre kompliserte inspeksjoner for kundene, er ikke en ulempe.

 • Godt fortøyde merder er riktig fokus

  Godt fortøyde merder er riktig fokus

  Selv under vinterstormer er oppdrettsanlegg med forankring fra EIVA-SAFEX trygge. Selskapet leverer forankring, sikkerhetskurs og serviceutstyr for inspeksjon og ettersyn av anlegg. EIVA-SAFEX ønsker en revisjon av NS 9415 og NYTEK.

 • Groeksperten i havbruk

  Groeksperten i havbruk

  Steen-Hansen er ledende innen utvikling og produksjon av impregneringsprodukter for notposer til fiskeoppdrett. Selskapets produkter bidrar til at kystens naturgitte fortrinn med friskt, oksygenrikt sjøvann strømmer gjennom noten og gir fisken et godt vekstmiljø.

 • Høyner matsikkerhet og vannkvalitet

  Høyner matsikkerhet og vannkvalitet

  Med høyteknologiske laboratorietjenester jobber TosLab for å høyne matsikkerhet og vannkvalitet. Kundene er særlig innen fiskeri, skip/offshore næringsmiddelindustri, kommunale vannverk og avløpsanlegg.

 • Lokker til Brønnøy med gode jobbmuligheter

  Lokker til Brønnøy med gode jobbmuligheter

  Brønnøy kommune byr på gode jobbmuligheter, et godt utviklet kommunalt tilbud og fantastisk natur.

 • Opplev lakseoppdrett på nært hold!

  Opplev lakseoppdrett på nært hold!

  De fleste har hørt om oppdrettsnæringen, bare noen få har sett den på nært hold. Hos Norsk Havbrukssenter kan du se laksen sprette og lære om alle sider av moderne havbruk.

 • REGATTA er Norwegian Lifeguard!

  REGATTA er Norwegian Lifeguard!

  – Med redningsplagg fra Regatta kan du fokusere på jobben, mens vi sørger for sikkerheten.

 • Skipsbyggere med lang erfaring

  Skipsbyggere med lang erfaring

  – Hovedingrediensene i båtbygging på Larsnes Mek Verksted er omfattende kunnskap, lang erfaring – og stolte medarbeidere. At vi har svært fornøyde kunder, hjelper også.

 • Størst på hvitfisk – stor på nordvendt stykkgods

  Størst på hvitfisk – stor på nordvendt stykkgods

  Siden oppstarten i Norge i 1995, har Thermo-Transit blitt landets største aktør på hvitfisklogistikk og tredje største på fisk totalt. Ny terminal på Berger og frakt av alt av stykkgods er noe av oppskriften.

 • The complete shipyard

  The complete shipyard

  Aas Mek. Verksted AS has extensive experience and expertise in designing, constructing and building of effective and reliable vessel. With a well thought out design and arrangement, and closely cooperation with shipowners, we create practical and efficient solutions.

 • Truckservice og salg med nærhet til kundene

  Truckservice og salg med nærhet til kundene

  - Før var en truck en truck. I dag handler det om alt fra driftskostnader og nærhet til service til design og førermiljø. Med over 35 års erfaring, vet vi litt om hva som skal til for å gjøre truck-kunder fornøyde.

 • Undervannsspesialist med bred kompetanse

  Undervannsentreprenøren Seløy Undervannsservice jobber i kystnære områder og med en rekke forskjellig typer marine oppdrag. Men også på grunt vann og i utfordrende fjorder har virksomhetens dykkere, mannskap og utstyr en ettertraktet kompetanse.