• Bedriftprofilen utgave 1 – 2018

  Bedriftprofilen 01_2018

  Presentation of: Sterner, Aas Mek. Verksted AS, Barents skipsservice AS, Baader Norge AS, Vest Jet, Scala Norway, Hydema AS, Normex, Ølve Industrier, Flatsetsund Engineering, Westing, Norwater, GEA, Njord Coastal Service, Truck Tek, LOS Marine, Nordic Emballasje AS, Skipskompetanse AS, TosLab,

  ...
 • Best på vann – der det gjelder

  Best på vann – der det gjelder

  Sterner bruker årlig store ressurser på innovasjon for å tilfredsstille nye markeder innen moderne vannbehandling. I 2017 var ni prosent av arbeidsstyrken tilknyttet forskning og utvikling.

 • Effektivt dekksutstyr for fiskeri og oppdrett

  Effektivt dekksutstyr for fiskeri og oppdrett

  Hydema AS er en verdensledende produsent av dekksutstyr for fiske og oppdrett rettet mot fiskeredskapshåndtering. Selskapet har siden tidlig på 60 tallet produsert kvalitetsutstyr som holder i generasjoner.

 • Forutsigbar omdanning av sjøvann til ferskvann

  Forutsigbar omdanning av sjøvann til ferskvann

  Fra Norwater får kundene forutsigbar service og løsninger for omdanning av sjøvann til ferskvann, uten kapasitetsbegrensninger. Kvalitetsmaterialer inkludert Danfoss høytrukkspumper og omvendt osmoseteknikk gir høy driftsstabilitet og lave driftskostnader.

 • Hydrauliske kraner og utstyr for marin bruk

  Truck Tek er totalleverandør av hydrauliske kraner og utstyr for marin bruk. – Vi stiller samme krav til oss selv som til våre egne leverandører: Leveransene må være optimale i forhold til bruk og behov!

 • Innovative løsninger for fiskeindustrien

  Innovative løsninger for fiskeindustrien

  GEA er en stødig leverandør innenfor mange områder på fiskens vei fra hav og merder til landanlegg og bord.

 • Kaldere fisk fra Stranda Prolog

  Kaldere fisk fra Stranda Prolog

  I samarbeid med canadiske Sunwell Technologies lanserer Stranda Prolog HeliX DeepChiller – spesiallaget for fiskebåter.

 • Kokk - og distriktskjøpmann

  Kokk - og distriktskjøpmann

  Har du hørt historien om kjøpmannen som disket opp med en 12 retters middag på den lille nærbutikken? Løkta Kolonial i Nordland er ikke helt som andre dagligvarebutikker i distrikts-Norge.

 • Løfter snart kystflåten i Øst-Finnmark på land

  Løfter snart kystflåten i Øst-Finnmark på land

  Ny båtlift vil høsten 2018 sørge for et enda bredere tjenestetilbud hos Barents Skipsservice i Båtsfjord. Selskapet ønsker å bidra til økt lønnsomhet for kystfl åten ved å løfte fartøy inntil 100 tonn på land for service og vedlikehold.

 • Maritim pumpespesialist lanserer ensilerings-innovasjon

  Pumpespesialisten Vest Jet har på oppfordring utviklet et biosikkert ensileringssystem som reduserer råstoff til 100 prosent ensilasje på rekordtid.

 • Miljøvennlig vannbehandling og desinfeksjon

  Miljøvennlig vannbehandling og desinfeksjon

  Med miljøet i fokus leverer Normex driftssikre systemer for desinfeksjon og vannbehandling til fiskeri, akvakultur, vannverk og industri. EU og Innovasjon Norge har støttet selskapets forsknings- og teknologiutvikling.

 • Moderne fartøy fra skisse til komplette produksjonstegninger

  Moderne fartøy fra skisse til komplette produksjonstegninger

  Norske fiskere og andre redere ønsker innovative fartøy. Skipskompetanse AS strekker seg for å designe både god funksjonalitet og utseende. Det medfører oppdrag også fra helt andre sider av kloden.

 • Service over og under vann nord i Norge

  Service over og under vann nord i Norge

  Fra hovedkontoret på Finnsnes leverer Njord Coastal Service servicetjenester for kyst, fiske og havbruk med ni fartøy og 50 erfarne medarbeidere.

 • Serviceverft maksimerer oppetid for rederne

  Fra LOS Marine-verftet på Rubbestadneset i Bømlo får redere og andre kunder alt de trenger på ett sted. Med all kompetanse på én plass blir kvaliteten høy og oppholdet kort.

 • Skånsom, effektiv og lønnsom avlusing

  Skånsom, effektiv og lønnsom avlusing

  Avlusningssystemet til Flatsetsund Engineering bruker sjøvannet fisken står i og et trykk lavere enn det du vasker hendene i til å fjerne oppimot 95 prosent av voksen lus og 70-75 prosent av fastsittende i tidlig stadium.

 • Systemleverandør for fisk fra fangst og oppdrett skaper også big data-verdier

  Baader er totalleverandør av systemer for fiskeprosessering. 99 år med utvikling av teknologi og serviceapparat gir sikkerhet for trygg og stabil drift inkludert reservedeler og teknikkerhjelp i bakhånd. Nyheten Baader 144 flytter «big data» for fullt inn i slakteri og filetering.

 • Tett på fiskeindustrien - sjø og land

  Tett på fiskeindustrien - sjø og land

  Scala Norway AS er representant for MARELEC FOOD TECHNOLOGIES, Nieuwpoort – Belgia.

 • Totalleverandør innen overflatebehandling

  Totalleverandør innen overflatebehandling

  Westing er totalleverandør innenfor overflatebehandling. Fra avdelinger langs hele kysten leverer bedriften alt kundene trenger for jobben inkludert malingsprodukter, utstyr, teknisk oppfølging og dokumentasjon.