• Arbeidsklær spesialdesignet for havbruksnæringen

  Arbeidsklær spesialdesignet for havbruksnæringen

  Havbruksnæringen trenger klær som tåler ekstreme påkjenninger. Det grep Protex fatt i sammen med næringen selv. Resultatet ble ragnarok – røffe arbeidsklær med et stilig design.

 • Bedriftprofilen 02_2016

  Presentation of: Sjømat Norge, GEA, Sterner, Barents skipsservice, Nordic Emballasje, Malproff Bodø, Havtrygd Gjensidige Forsikring, Hydroscand, Nærøysund aquaservice, Skarvik,

  ...
 • Hydraulisk kraftfaktor i nord

  Hydraulisk kraftfaktor i nord

  Hydraulikk Finnmark har en referanseliste det står stor respekt av. Selskapet har spesialisert seg på salg, service, sertifisering og skreddersøm av løsninger til de fleste bransjer inkludert kraft, fiskeri, havbruk, gruve og skip av alle kategorier.

 • Innovativ emballasjeleverandør til fiskerinæringen

  Innovativ emballasjeleverandør til fiskerinæringen

  Nordic emballasje har én ambisjon: Best på emballasje til fisk og annen sjømat. Selskapet leverer raskt fra eget lager og er på markedet med innovative produkter. Produktet Cool Seal tar bare ti prosent av plassen til EPS-kassen.

 • Innovatør på automasjon, hydraulikk og mekanikk

  Innovatør på automasjon, hydraulikk og mekanikk

  Petter’s Marine Hydraulics er en snart 50 år gammel bastion i utstyrsmarkedet for havbruk og fiske. Et innovasjons-sugent marked og skreddersydde leveranser av automasjon, hydraulikk og mekanikk ligger bak nær femdoblet omsetning siden 2012.

 • Kranprodusent med spisskompetanse på lukesystemer og davit-er

  Kranprodusent med spisskompetanse på lukesystemer og davit-er

  Aukra Maritime leverer et bredt spekter av daviter, luker og kraner. Hovedmarkedet er offshorefartøy, fiskebåter og servicefartøy for oppdrettsnæringen.

 • Laks er viktig!

  Lakseoppdrett er en fremtidsrettet, viktig og klimavennlig næring som Norge trenger.

 • Lofoten fikk solid kompetanse gjennom hele leveransen

  Lofotprodukt ser klare fordeler i å trekke veksler på GEAs kompetanse og erfaringer fra internasjonal næringslivsindustri i videreutviklingen av merkevaren Lofoten. Norsk fiskeriindustri står enda sterkere i fokus hos GEA etter omorganisering til én felles salgs- og serviceorganisasjon.

 • Mal Proff dekker hele landet

  Mal Proff dekker hele landet

  Mal Proff dekker i dag hele landet med løsninger og leveranser av overflateprodukter i proff-markedet. Og Mal Proff Coatings styrker tilstedeværelsen med etablering i både Bergen og Oslo.

 • Måløy Maritime Group samler 16 bedrifter i et maritimt cluster

  Måløy Maritime Group samler 16 bedrifter i et maritimt cluster

  Måløy har et komplett miljø og servicetilbud for den maritime næringen. Lokaliseringen er sentral rett ved den nord-sørgående skipsleden på norskekysten.

 • Med 6 avdelinger fra Oslo i sør til Honningsvåg i nord

  Med 6 avdelinger fra Oslo i sør til Honningsvåg i nord

  I Honningsvåg, rett ved de rike fiskefeltene i Barentshavet, driver Carl Stahl AS notbøteri, servicestasjon for redningsflåter og butikkutsalg med alt du kan trenge til yrkesfiske.

 • Miljøvennlig vannbehandling og desinfeksjon for fiskeri og akvakultur

  Miljøvennlig vannbehandling og desinfeksjon for fiskeri og akvakultur

  Med miljøet i fokus leverer Normex driftssikre systemer for desinfeksjon og vannbehandling til fiskeri, akvakultur, vannverk og industri. EU og Innovasjon Norge har støttet selskapets teknologiutvikling med nærmere 40 millioner kroner.

 • Ny båtlift skal sikre enda bedre skipsservice i Båtsfjord

  Ny båtlift skal sikre enda bedre skipsservice i Båtsfjord

  Snøkrabbe og fisk samt fartøy fra inn og utland bidro til å gjøre 2015 til et fantastisk år for Barents Skipsservice. Selskapet ønsker at alle fartøy som anløper Båtsfjord skal få utført mest mulig reparasjons- og vedlikeholdsarbeid lokalt. Derfor utvides tilbudet til kystflåten fra 2017 med en

  ...
 • Procut – håndverkere med stålkontroll

  Procut – håndverkere med stålkontroll

  Når prosjektet er litt utenom det vanlige – for eksempel en utsiktsrampe 200 meter over dalbunnen eller en gangbro som ender i løse luften – er sveiserne og stålarbeiderne i Procut et nærliggende valg for både riksentreprenørene og Nasjonal Turistvei.

 • Raske verkstedsopphold med høy kvalitet

  Raske verkstedsopphold med høy kvalitet

  Verftsopphold koster kundene tid og penger. Skarvik jobber for at oppholdene skal være kortest mulig. Nye investeringer kutter operasjonstiden til det halve for sandblåsing av lastetanker og –rom.

 • Skreddersydd skipsdesign gir effektive båter

  Skreddersydd skipsdesign gir effektive båter

  Da Salt Ship Design ble etablert for fem år siden, var målet å designe fartøyene på brukernes premisser. – Vi hadde alle lang erfaring fra bransjen, og visste godt hvordan vi ville at et designfirma skulle organiseres, for å kunne støtte kunden i utviklingen av de beste båtene.

 • Solid servicebedrift bekjemper lus med dypvannsforing

  Solid servicebedrift bekjemper lus med dypvannsforing

  – På tross av at vi har vært Gasellebedrift fem år på rad, er vi mer opptatt av kvaliteten på tjenestene og produktene vi leverer, enn å vokse for vekstens egen skyld. Og forsystemet AKVA Subsea Feeder er et godt eksempel på hvordan vi prioriterer forskning og innovasjon med utgangspunkt i

  ...
 • Sparer stort på selvrensende filterløsninger

  Sparer stort på selvrensende filterløsninger

  Ditechs automatiske, selvrensende filterløsninger for fiskeri og havbruk gir bedre kvalitet, bedre miljø, lavere driftskostnader og redusert risiko for driftsstans.

 • Sperre ROV Technology lanserer nyskapende notvasker

  Sperre ROV Technology lanserer nyskapende notvasker

  – Sperre AS har utviklet ROV-løsninger for innlands-, kyst- og offshore-næringen siden 1993. Nå har vi brukt erfaringen fra disse årene, lyttet til kundenes ønsker og utviklet en høyteknologisk notvasker for oppdrettsnæringen. Det tjener miljøet, oppdretterne og fisken på.

 • Styrker posisjonen innen fiskeoppdrett og resirkuleringsteknologi

  Styrker posisjonen innen fiskeoppdrett og resirkuleringsteknologi

  Teknologiselskapet Sterner er foreløpig det eneste som håndterer myndighetenes krav om å rense over 50 prosent av suspendert stoff og omgjøre slam til over 90 prosent tørrstoff. Videre satser selskapet på resirkuleringsteknologi (RAS), og er markedsledende leverandør på utstyr for

  ...