• Arbeidsbåter fra produsent i medvind

  På Smøla utenfor Mørekysten dekker båtbyggeriet Promek hele verdikjeden fra design til ferdige arbeidsbåter. Det gir kundene unik mulighet til å delta i hele prosessen og se sine idéer og ønsker bli virkeliggjort.

 • Arbeidstøy og verneutstyr til hele landet

  Arbeidstøy og verneutstyr til hele landet

  Victoria AS er en landsdekkende leverandør av arbeidstøy og verneutstyr til alle typer offshore- og onshorebedrifter i Norge. Målet er å levere utstyr som lar brukerne utføre jobbene sine godt, effektivt og trygt.

 • Avanserte rørsystemer i alle størrelser

  Avanserte rørsystemer i alle størrelser

  Stadpipe AS bygger rørsystemer i alle størrelser til fiskeri, oppdrett og industri. Selskapet har totalkostnaden ved investering og drift som rettesnor.

 • Bedriftprofilen 03_2016

  Presentation of: Los Marine, SHM Solutions, Let Sea, Westmek, Eurofusion, MB Hydraulikk, Valen Marina, Argus RV, Midt Norsk Kystservice, Stadpipe, Dykkerkompaniet, Hesselberg Truck, Din BemanningsPartner, Goltens,

  ...
 • Design av fiske- og servicefartøyer - fra idé til ferdig produkt

  Design av fiske- og servicefartøyer - fra idé til ferdig produkt

  Marin Design leverer komplette konstruksjonstjenester fra konseptuelt design via byggetilsyn til leveringsdokumentasjon. Selskapet har nær kontakt med fiskeri og marin servicenæringen, og ivaretar både offentlig regelverk og kundenes ønsker.
  – Noen redere ønsker kun å få konstruert båten

  ...
 • Din Bemanningspartner – bemanning for havbruk, akvakultur og fiskeri

  Din Bemanningspartner – bemanning for havbruk, akvakultur og fiskeri

  Din BemanningsPartner har, som det eneste bemanningsselskapet i Norge, kun fokus på bemanning og rekruttering til fiskeri- og havbruksnæringen.

 • Forsker frem gode løsninger for laksen

  Får laksesmolten vokse seg stor på land går produksjonskostnadene ned, fôreffektiviteten opp og lusekostnadene kan kuttes. Det viser forskning fra LetSea AS som driver Norges største anlegg for anvendt havbruksforskning.

 • Gutter med fortøyningskompetanse

  Gutter med fortøyningskompetanse

  Flatangerbedriften MIDT NORSK KYSTSERVICE er med sitt fartøy «AMRON» en liten, men slagkraftig mygg i servicefartøybransjen, og svært etterspurt som leverandør av bl.a. fortøyningstjenester til oppdrettsbransjen.

 • Har omsorg for oppdrettsfisken

  Har omsorg for oppdrettsfisken

  MarinHelse jobber hver dag med livskvalitet for oppdrettsfisk slik at den skal føle minst mulig ubehag og smerte. Omsorgen er lønnsom også fordi frisk fisk vokser best.

 • Hesselberg Truck AS tar nå sats i Nord-Norge!

  Hesselberg Truck AS tar nå sats i Nord-Norge!

  – Vi har sett et økende marked i nord. Behovet for å synliggjøre Hesselberg Truck i denne delen av landet har vært en prioritering for oss. Vi har derfor ansatt en egen selger og utvidet med et solid serviceapparat som skal dekke Nord-Norge.
  – For å være enda mer tilgjengelige, styrker vi

  ...
 • Innovativt utstyr for sikrere dekksoperasjoner i havbruk

  Serviceflåten i havbruk profesjonaliseres raskt. SHM Solutions har grepet fatt i dette behovet, og på kort tid har selskapet posisjonert seg som markedsledende med innovative produkter for sikrere og mer effektive dekksoperasjoner.

 • Lanserer Argus Mini

  Lanserer Argus Mini

  Med lanseringen av Argus Mini sommeren 2016 leverer Argus Remote System en komplett ROV-familie fra 90 kg til 3 tonn til kundegrupper innen oppdrett, offshore, marine og forskning.

 • Leverer komponenter, rør, rørdeler og ventiler for smoltanlegg

  Leverer komponenter, rør, rørdeler og ventiler for smoltanlegg

  Eurofusion (EFAS) er en markedsledende leverandør av komponenter og rørsystemer for smoltindustrien. Gjennom kunnskap, design og leveringsdyktighet ønsker selskapet å være en partner til å stole på for hele akvakulturnæringen.

 • Lønnsomt vedlikehold av elektriske maskiner

  Lønnsomt vedlikehold av elektriske maskiner

  Ved å ta totalansvar for elektriske maskiner, bidrar Teknor til økt lønnsomhet gjennom lengre levetid og lavere driftskostnader. Samtidig blir risikoen redusert for uforutsett driftsstans med tilhørende inntektstap og fare for liv, helse og miljø.

 • Nytt IMO krav vil bekjempe økologisk katastrofe

  I september 2016 ratifiserte IMO (International Maritime Organization) et vedtak som innebærer installasjon av ballastrenseanlegg på ca. 35 000 skip over hele verden. Allerede før ratifiseringen hadde Goltens gjennomført i overkant av 200 anlegg om bord på skip rundt om i verden.

 • Overraskende prisgunstige VSAT-løsninger

  Overraskende prisgunstige VSAT-løsninger

  Som KNS-distributør leverer Brommeland elektronikk VSAT-basert internett-dekning i Europa og Nordsjøen for en moderat pris.

 • Pakkemaskiner og emballasje til alle bransjer

  Pakkemaskiner og emballasje til alle bransjer

  Scan-Pack Norge AS leverer de fleste typer pakkemaskiner og emballasje til alle bransjer. Selskapet har store lokaler i nærheten av Gardermoen med serviceavdeling og demorom hvor kundene kan teste pakketekniske løsninger. Scan-Pack Norge bistår i hele prosessen fra A til Å og er tilgjengelig

  ...
 • Sikkerhet- og beredskaps- opplæring i hele Norge

  Sikkerhet- og beredskaps- opplæring i hele Norge

  RS Sjøredningsskolen er et heleiet datterselskap av Redningsselskapet. Skolen drives i tråd med Redningsselskapets formål som er å redde liv, berge verdier og verne kystmiljøet, samt å drive opplysnings- og ulykkesforebyggende arbeid for å bedre sikkerheten for de som ferdes på sjøen.

 • Sikrer trygg mat og drikkevann

  Sikrer trygg mat og drikkevann

  Kystlab-PreBio AS er et laboratorieselskap bestående av 8 laboratorieavdelinger og en feltavdeling fra Søre Sunnmøre til Mosjøen i Nordland. Vår lokalisering langs kysten gjør at vi har et nært tilholdssted for havbruksnæringen som benytter våre analysetjenester.

 • Sjøentreprenør under vann og i strandsonen

  Sjøentreprenør under vann og i strandsonen

  Sjøentreprenøren Valen Marina leverer dykke- og ROV-tjenester i tillegg til forankring, kaibygging inkludert industrikai, undervanns rørhåndtering og anleggsdykking. Nå blir selskapet også totalleverandør av småbåthavner.