• Anleggsdykkere med stadig bredere erfaring

  Anleggsdykkere med stadig bredere erfaring

  Med et mobilt gjennomprøvd konsept mobiliserer Fagdykk AS hurtig og rimelig. Selskapet har etter hvert fått solid erfaring med å levere sikre dykkeoperasjoner over hele Norge inkludert Svalbard.

 • Avliver lusa med elektrosjokk

  Avliver lusa med elektrosjokk

  Hos Pure Shipping får laksen en 13 sekunders, skånsom opplevelse av saltvannsfoss. For lus og luseegg venter en langt hardere skjebne: Dødelig elektrosjokk.

 • Båter for ethvert oppdrag

  Båter for ethvert oppdrag

  Vi har lang erfaring og ekspertise innen bygging av brønnbåter, fiskebåter og spesialfartøy.

 • Bedriftprofilen utgave 3 – 2018

  Bedriftprofilen 03_2018

  Presentation of: Eurofusion AS, Aas Mek. Verksted AS, Pure Shipping, Alltech, Unik Filtersystem AS, KIAS-døren, Naval Consult AS, Flatsund Engineering, Lofoten Hydraulikk AS, Eterni, Lorentzen Hydraulikk AS, Fagdykk, Sterner, Argus AS, Safepath, KN Havn, Thermo Transit, Marin Helse, Redox,

  ...
 • Eksperter på rent vann

  Eksperter på rent vann

  - Rent vann er ikke alltid en selvfølge. Men ofte stilles det krav til kvaliteten på vannet, blant annet som en konsekvens av hva det skal brukes til. Da lønner det seg å få hjelp av noen med lengre erfaring enn de fleste andre i bransjen.

 • Et av norges største selskaper innenfor fiskehelse

  Et av norges største selskaper innenfor fiskehelse

  MarinHelse AS er med sine 20 ansatte et av Norges største selskaper innen fiskehelse. Selskapets visjon er å være en innovativ og engasjert kunnskapsbedrift med oppdrettsmiljø, fiskehelse og fiskevelferd i fokus, og gjennom vår kompetanse og erfaring bidra til en bærekraftig

  ...
 • Fartøydesign for høy kvalitet og best pris for fisken

  Fartøydesign for høy kvalitet og best pris for fisken

  Naval Consult AS utvikler driftssikre fiskefartøy som lar eierne levere fisk med svært høy kvalitet i ulike bearbeidingsgrader og dermed best mulig pris. Fartøyene gir samtidig minst mulig miljømessig fotavtrykk og driftskostnader.

 • Gjør hverdagen tryggere for sjøfarende

  Gjør hverdagen tryggere for sjøfarende

  Safepath gjennomfører praktiske øvelser ombord i fartøy av alle størrelser. Ingen deltakere vet hva som skal skje. Det gir en utrolig god læringseffekt og fantastisk progresjon fra første til andre øvelse.

 • Herfra sendes verdens beste sjømat

  Herfra sendes verdens beste sjømat

  Sjøtransport er fremtiden for miljøet og veksten i sjømatproduksjon. I mai 2018 sto nytt anlegg med dypvannskai og roro-rampe klar for næringen i Nord-Trøndelag Havn Rørvik.

 • KIAS-døren med 30 års garanti også for offentlige bygg

  Hver dag er KIAS-dører like fine etter nedspyling med saltvann og ferskvann i norske bedrifter. Nå møter dørene en ny utfordring: Ungdom.

 • Komplett avløpsbehandling for fiskeoppdrett

  Komplett avløpsbehandling for fiskeoppdrett

  Fiskeoppdrett har de siste tyve år gjennomgått en spennende utvikling. Samtidig har næringen satt seg stadig høyere mål for bærekraft og miljøansvar.

 • Komplette hydrauliske systemer for fiskeri og havbruk

  Komplette hydrauliske systemer for fiskeri og havbruk

  Lofoten Hydraulikk AS leverer komplette hydrauliske systemer og dekksutstyr for fiskeflåten. Syv medarbeidere står på for kundene, også med rask service når det haster.

 • Mat- og drikkevannshygiene på den sikre siden

  – Det handler om å sikre liv, helse og lønnsomhet, sier daglig leder Vegard Tennes i TosLab. Med en topp moderne maskinpark gjør Tromsø-laboratoriet mikrobiologiske og kjemiske analyser tilknyttet mattrygghet, vannkvalitet og hygiene.

 • Naturlige ernæringsløsninger gir bedre produksjon i havbruksnæringen

  Naturlige ernæringsløsninger gir bedre produksjon i havbruksnæringen

  Alltech leverer fôrtilsetninger som bedrer fiskehelsen og næringsopptak, spesielt dersom fisken er stresset. Løsningene gir en fisk som presterer bedre og mer lønnsom produksjon. Et unikt produkt basert på en spesiell gjærtype og organisk baserte mineraler er løsningen.

 • Nye regler for ansettelse i bemanningsbransjen

  Nye regler for ansettelse i bemanningsbransjen

  Endringer i arbeidsmiljøloven fra 1. januar 2019 vil begrense muligheten for bemanningsbyråer til å ansette midlertidig. Hovedregelen vil være at bemanningsselskapene må ansette sine medarbeidere i en fast stillingsprosent som gir

  ...
 • ROV – et verktøy for inspeksjon, service og reparasjoner

  Etter nærmere 30 år som leverandør til forskningsinstitusjoner og ikke minst energi- og petroleumsindustrien, er serviceselskaper innenfor oppdrett blitt vekstmarkedet for ROV (Remote Operated Vehicles) fra Argus Remote Systems.

 • Rørsystemer uten korrosjon og med lang levetid

  Rørsystemer uten korrosjon og med lang levetid

  «Hva er det beste dere kan levere?» I takt med industrialiseringen av havbruksnæringen får EFAS ofte dette spørsmålet. Når det står fisk for mange millioner i karene er det verdt å betale noen få prosent mer for enda bedre rør, rørdeler og ventilsystemer. 

 • Satser på sjøtransport for fremtidig verdiskapning i havbruk

  Satser på sjøtransport for fremtidig verdiskapning i havbruk

  Kristiansund & Nordmøre Havn etablerer gjennom egne havner og Kysthavn-alliansen sjøtransport som alternativ og supplement til lastebiltransport av sjømat. Ro-ro-fartøy vil bidra til å realisere sjøtransportalternativet.

 • Sikrer samsvar med nye IMO-krav for ballastrenseanlegg og svovelutslipp

  Sikrer samsvar med nye IMO-krav for ballastrenseanlegg og svovelutslipp

  I september 2017 trådte ny regler fra IMO (International Maritime Organization) om installasjon av ballastrenseanlegg i kraft og fra 1. januar 2020 gjelder nye regler for svovelutslipp. Ca. 35 000 skip over hele verden er berørt. Goltens har allerede utført installasjon av over 500 anlegg

  ...
 • Skånsom, effektiv og lønnsom avlusing

  Skånsom, effektiv og lønnsom avlusing

  Avlusningssystemet til Flatsetsund Engineering bruker sjøvannet fisken står i og et trykk lavere enn det du vasker hendene i til å fjerne oppimot 95 prosent av voksen lus og 70-75 prosent av fastsittende i tidlig stadium.