• Avansert overflatebehandling av høyteknologiske produkter

  Avansert overflatebehandling av høyteknologiske produkter

  For "krevende kunder" som leverer til miljøer som subsea, forsvar, fly og romfart, er overflatebehandling avgjørende for levetid og sikker drift. – Våre kunder krever høy grad av kompetanse, kvalitet og rett dokumentasjon på sine elveranser. Det får de fra oss, sier salgs- og markedssjef Hans

  ...
 • Bedriftprofilen 04_2014

  Presentation of: Aas Mek. Verksted, Bergen skipsinnredning, Fraktefartøyenes Rederiforening, Goltens, Hammerfest havn, Haguland næringspark, Helgeland havbruksstasjon, JM Hansen, Knuro, Labora, Maritim sveiseservice, Maroff Crewing,

  ...
 • Crew management og maritim bemanning fra folk som kan faget

  Crew management og maritim bemanning fra folk som kan faget

  – Vi har spesialisert oss på maritim arbeidskraft. Kundene gir oss gode tilbakemeldinger på at vi forstår både hva oppgaven handler om og hvilken type person de ønsker om bord. Rett person finner vi fra et stor nettverk av sjøfolk og ved utlysning av jobber.

 • Den blå skolen i arktis

  Den blå skolen i arktis

  I Honningsvåg, byen ved Nordkapp, ligger et maritimt utdanningssenter som er unikt på flere måter. Nordkapp maritime fagskole og videregående skole kombinerer både videregående yrkesutdanning med verdensledende fagutdanning for sjøkapteiner, styrmenn og maskinister. Tilbudet er gjennomgående

  ...
 • Det unike transportsystem

  Det unike transportsystem

  Kunnskap er et verktøy for å sikre den beste logistikkløsningen. Nor Lines tar hånd om hele varestrømmen i en verdikjede, og øker konkurransekraften til din bedrift gjennom optimalisering av logistikkløsningene.

 • Forbedrer effektivitet og drift i laks- og ørretslakterier

  Forbedrer effektivitet og drift i laks- og ørretslakterier

  Med utgangspunkt i en genial etterrensemaskin for laks- og ørretslakterier som raskt ble en stor suksess, har Knuro AS rettet virksomheten inn mot forbedring av effektivitet og drift av hele produksjonslinjer. I år feirer bedriften 10 år!

 • Fremtidens industrivekstområde på Vestlandet

  Fremtidens industrivekstområde på Vestlandet

  Haugaland Næringspark på Gismarvik like ved Kårstø, er med sine mer enn 5000 dekar et av Norges største næringsområder under utvikling. I tilknytning til parken, kan man også skilte med flotte havnefasiliteter. Utviklingen av Gismarvik Havn vil gi industri og andre aktører med behov for

  ...
 • Henter kasserte redskaper fra fiskeri og oppdrett gratis

  Henter kasserte redskaper fra fiskeri og oppdrett gratis

  Nofir (Norsk Fiskeriretur) samler inn kassert fiskeri- og oppdrettsredskap til gjenvinning, oftest uten kostnader for eieren av avfallet. Redskapene får en ny fremtid som tekstiler og tepper. Så god er gjenvinningsløsningen til den norske bedriften at EU-programmet Eco Innovation støtter

  ...
 • JM Hansen er 90 år

  JM Hansen er 90 år

  Det er ingen selvfølge. I 1935 hadde selskapene på den amerikanske S&P 500-indeksen en gjennomsnittlig levetid på 90 år. I dag er levetiden under 15 år.

 • Ledende senter for maritimt sikkerhetsarbeid, beredskap og sjøredning

  Ledende senter for maritimt sikkerhetsarbeid, beredskap og sjøredning

  Redningsselskapet har gjennom sitt datterselskap RS Sjøredningsskolen AS en ambisjon om å skape et nasjonalt og internasjonalt læringsmiljø innenfor sikkerhetsopplæring og sjøredning, sier generalsekretær Rikke Lind i Redningsselskapet.

 • Løfter alt i Nord-Norge

  Løfter alt i Nord-Norge

  Polar Lift med morselskapet Havator i ryggen tar de store løftene i Nord-Norge. Mest ekstremt er beltedyret på Polarbase i Hammerfest som løfter 1250 tonn.

 • Maritime & offshore interior solutions

  Maritime & offshore interior solutions

  Bergen Skipsinnredning AS are specialists in Marine & Offshore Interior Solutions. They do oufitting like newbuildings and refurbishment on ship- and offshore installations.

 • Optimalisering av havbruksnæringen gjennom anvendt forskning

  Optimalisering av havbruksnæringen gjennom anvendt forskning

  Optimalisering av havbruksnæringen gjennom ernæringsforsøk, fiskehelsearbeid og miljøundersøkelser står sentralt hos Helgeland Havbruksstasjon. Med på laget har stasjonen medarbeidere med solid kompetanse, og forsøksstasjon lokalisert i Norges mest interessante oppdrettsområde.

 • Optimalt vedlikehold av elektriske maskiner og styring

  Optimalt vedlikehold av elektriske maskiner og styring

  Riktig vedlikehold lønner seg. Teknor har spesialisert seg på optimalt vedlikehold av elektriske maskiner og styringssystemer. Store kunder innenfor tog og trikk har lagt reparasjonsansvaret til Harstad – en by uten skinneganger. Elbilmotorer er et nytt marked. Om selskapet ville, kunne det gi

  ...
 • Sjøveien - et konkurransedyktig transportalternativ

  Sjøveien - et konkurransedyktig transportalternativ

  – Det er ikke uten grunn at sjøveien blir kalt Riksvei 1 i transportbransjen; den er alltid åpen, brøytet og saltet, godt egnet for frakt av høye volum over lange avstander, det mest miljøvennlige alternativet – og konkurransedyktig sammenliknet med landtransport.

 • Sterk posisjon innen vannbehandling til fiskeoppdrett

  Sterk posisjon innen vannbehandling til fiskeoppdrett

  Norskeide Sterner AS er blant markedets mest erfarne selskaper innen vannbehandling til fiskeoppdrett. Gjennom aktivt arbeid med produktinnovasjon har selskapet gitt et viktig bidrag til norsk smoltproduksjon og oppdrett. Selskapet jobber også med vannbehandling for industri og kommunal sektor,

  ...
 • Tar verkstedet med dit jobben er

  Tar verkstedet med dit jobben er

  Goltens er kjent verden over som et serviceselskap for industri, skip og vannkraft. Med basis i tradisjoner som mekanisk verksted, betjener selskapets 1300 medarbeidere kunder innenfor kjerneområdene overhaling av dieselmotorer, påplassmaskinering og green technology.