• Forlenget levetid og redusert risiko på elektriske maskiner

  Forlenget levetid og redusert risiko på elektriske maskiner

  – Frem til 1980 levde vi av kundenes maskinhavarier, ofte som en konsekvens av feilslått vedlikehold. Basert på en utviklet og banebrytende teknologi, klarer vi i dag å avverge 80 til 90 prosent av havariene vi tidligere baserte virksomheten vår på. Det er adskillig mer lønnsomt, ikke minst for

  ...
 • Lønnsomt vedlikehold av elektriske maskiner

  Lønnsomt vedlikehold av elektriske maskiner

  Ved å ta totalansvar for elektriske maskiner, bidrar Teknor til økt lønnsomhet gjennom lengre levetid og lavere driftskostnader. Samtidig blir risikoen redusert for uforutsett driftsstans med tilhørende inntektstap og fare for liv, helse og miljø.