• Forsker frem gode løsninger for laksen

  Får laksesmolten vokse seg stor på land går produksjonskostnadene ned, fôreffektiviteten opp og lusekostnadene kan kuttes. Det viser forskning fra LetSea AS som driver Norges største anlegg for anvendt havbruksforskning.

 • Fra smolt til laks uten avlusning

  To ganger har Biofeed gjennomført syklusen fra smolt til laks uten annen hjelp enn fôr med det mineralbaserte tilsetningsstoffet Biofeed Aqua Forte. Målet er at fisken skal få stå urørt i merdene.

 • Naturlige ernæringsløsninger gir bedre produksjon i havbruksnæringen

  Naturlige ernæringsløsninger gir bedre produksjon i havbruksnæringen

  Alltech leverer fôrtilsetninger som bedrer fiskehelsen og næringsopptak, spesielt dersom fisken er stresset. Løsningene gir en fisk som presterer bedre og mer lønnsom produksjon. Et unikt produkt basert på en spesiell gjærtype og organisk baserte mineraler er løsningen.

 • Norsk totalløsning for landbasert fôring

  Norsk totalløsning for landbasert fôring

  Aquateknikk AS leverer totalløsninger for fôring i landbaserte oppdrettsanlegg inkludert siloer, fôrautomater og styringssystemer. Både utvikling, produksjon og leveranser er norsk. Nylig leverte selskapet til Fredrikstad Seafood som leverer matfisk 100% fra land.

 • Øker lønnsomheten i havbruk med enkle virkemidler

  Øker lønnsomheten i havbruk med enkle virkemidler

  Fôrtilsetninger fra Alltech bedrer fiskehelse og næringsopptak. Fisken blir robust mot lakselus, presterer bedre og lønnsomheten styrkes. Kjernen er Aquate med organiske mineraler som tas lettere opp i fisken og samtidig reduserer utslipp til miljøet.

 • Valøyluka - Enkel løsning gir sikker og rimelig drift

  Valøyluka - Enkel løsning gir sikker og rimelig drift

  På markedet i dag finnes det utallige varianter av luker for fôrlevering, men ingen er selv-fungerende, og de krever masse dyrt vedlikehold. Valøyluka er en «enkel» fôrluke som baserer seg på tyngdekraften. Luken fungerer uten mannskap og uten avanserte tekniske løsninger. En

  ...