• Avliver lusa med elektrosjokk

  Avliver lusa med elektrosjokk

  Hos Pure Shipping får laksen en 13 sekunders, skånsom opplevelse av saltvannsfoss. For lus og luseegg venter en langt hardere skjebne: Dødelig elektrosjokk.

 • Avlusing og bløgging med effektiv og fleksibel teknologi

  Avlusing og bløgging med effektiv og fleksibel teknologi

  Fartøyet VOLT Processor har fleksible kombinasjonsløsninger for avlusing som gjør det mulig å finjustere underveis slik at lusa skal slippe i størst mulig grad. VOLT Service satser også på bløgging for skånsom og effektiv behandling av laks og ørret.

 • Bærekraftig nesestyver for lakselusa

  Bærekraftig nesestyver for lakselusa

  Du kan langt på vei få bukt med lakselusproblemet ved å kombinere mekanisk avlusning med leppefisk og god planlegging.

 • Et av norges største selskaper innenfor fiskehelse

  Et av norges største selskaper innenfor fiskehelse

  MarinHelse AS er med sine 20 ansatte et av Norges største selskaper innen fiskehelse. Selskapets visjon er å være en innovativ og engasjert kunnskapsbedrift med oppdrettsmiljø, fiskehelse og fiskevelferd i fokus, og gjennom vår kompetanse og erfaring bidra til en bærekraftig

  ...
 • Forsker frem gode løsninger for laksen

  Får laksesmolten vokse seg stor på land går produksjonskostnadene ned, fôreffektiviteten opp og lusekostnadene kan kuttes. Det viser forskning fra LetSea AS som driver Norges største anlegg for anvendt havbruksforskning.

 • Forutsigbar omdanning av sjøvann til ferskvann

  Forutsigbar omdanning av sjøvann til ferskvann

  Fra Norwater får kundene forutsigbar service og løsninger for omdanning av sjøvann til ferskvann, uten kapasitetsbegrensninger. Kvalitetsmaterialer inkludert Danfoss høytrukkspumper og omvendt osmoseteknikk gir høy driftsstabilitet og lave driftskostnader.

 • Fra smolt til laks uten avlusning

  To ganger har Biofeed gjennomført syklusen fra smolt til laks uten annen hjelp enn fôr med det mineralbaserte tilsetningsstoffet Biofeed Aqua Forte. Målet er at fisken skal få stå urørt i merdene.

 • Laksens beste venn

  Laksevelferd inkludert innsats mot smittespredning står sentralt i Sølvtrans virksomhet. Med 23 brønnbåter og over 300 erfarne medarbeidere er selskapet verdens største brønnbåtselskap for transport av levende laks og ørret.

 • Moderne teknologi sikrer kvalitet og dyrevelferd

  Moderne teknologi sikrer kvalitet og dyrevelferd

  – Moderne båter, oppdatert teknologi og aktiv deltagelse i utviklingen av nytt utstyr og nye metoder. det gjør Bømlo Brønnbåtservice A/S (BBS) til førstevalget for oppdrettere som er opptatt av sikkerhet, kvalitet og dyrevelferd.

 • Øker lønnsomheten i havbruk med enkle virkemidler

  Øker lønnsomheten i havbruk med enkle virkemidler

  Fôrtilsetninger fra Alltech bedrer fiskehelse og næringsopptak. Fisken blir robust mot lakselus, presterer bedre og lønnsomheten styrkes. Kjernen er Aquate med organiske mineraler som tas lettere opp i fisken og samtidig reduserer utslipp til miljøet.

 • Saltvannsfoss gir skånsom lakseavlusning

  På 13 sekunder får laksen en rensende opplevelse av saltvannsfoss om bord i Pure Shipping sine 360 graders avlusningssystem. Uten medikamentbruk fjernes opptil 94 prosent av lusen på fisk opptil 10 kg. En skånsom behandling bringer appetitten oppe i 80 prosent påfølgende dag.

 • Solid servicebedrift bekjemper lus med dypvannsforing

  Solid servicebedrift bekjemper lus med dypvannsforing

  – På tross av at vi har vært Gasellebedrift fem år på rad, er vi mer opptatt av kvaliteten på tjenestene og produktene vi leverer, enn å vokse for vekstens egen skyld. Og forsystemet AKVA Subsea Feeder er et godt eksempel på hvordan vi prioriterer forskning og innovasjon med utgangspunkt i

  ...
 • Suksess med selvrensende filter til havbruksnæringen

  Suksess med selvrensende filter til havbruksnæringen

  Som flere andre bedrifter ble også filterspesialisten Ditech rammet av oljenedturen og måtte tenke nytt. En telefonsamtale i januar 2016 skulle vise seg å bane vei for det som skulle være starten på noe vi kan kalle en suksess for bedriften.

 • Tok innersvingen på lakselusa

  Tok innersvingen på lakselusa

  Akvapartners produkter til oppdrettsnæringen reduserer kostnader og gjør arbeidsdagen bedre. Produktene er utviklet av oppdretter som kjenner behovene og tok innersvingen på lakselusa.