• Enkel ROV-drift – Salg, service og inspeksjoner

  Enkel ROV-drift – Salg, service og inspeksjoner

  ROV-eksperten Atlanteco på Frei har nærmere 20 års erfaring med salg, service og vedlikehold av utstyr og er en ledende leverandør til oppdrettsnæringen. At eieren selv er ROV-entusiast og i stand til å gjennomføre kompliserte inspeksjoner for kundene, er ikke en ulempe.

 • Gutter med fortøyningskompetanse

  Gutter med fortøyningskompetanse

  Flatangerbedriften MIDT NORSK KYSTSERVICE er med sitt fartøy «AMRON» en liten, men slagkraftig mygg i servicefartøybransjen, og svært etterspurt som leverandør av bl.a. fortøyningstjenester til oppdrettsbransjen.

 • Lanserer Argus Mini

  Lanserer Argus Mini

  Med lanseringen av Argus Mini sommeren 2016 leverer Argus Remote System en komplett ROV-familie fra 90 kg til 3 tonn til kundegrupper innen oppdrett, offshore, marine og forskning.

 • Maritim service langs hele norskekysten

  Samba leverer tjenester for aquakultur, offshore og bygg og anlegg. Med snart tre fartøy som marsjer i 45 knop er mobiliseringstiden for blant annet ROV-tjenester kort. Med nytt utstyr kan selskapet drive fjellboring på 500 meters dyp. 

 • ROV – et verktøy for inspeksjon, service og reparasjoner

  Etter nærmere 30 år som leverandør til forskningsinstitusjoner og ikke minst energi- og petroleumsindustrien, er serviceselskaper innenfor oppdrett blitt vekstmarkedet for ROV (Remote Operated Vehicles) fra Argus Remote Systems.

 • ROV for inspeksjoner, service og reparasjoner

  ROV for inspeksjoner, service og reparasjoner

  Etter nærmere 30 år som leverandør til petroleumsindustrien og forskning, er serviceselskaper innenfor oppdrett blitt vekstmarkedet for ROV (remote Operated Vehicles) fra Argus Remote Systems.

 • Service over og under vann nord i Norge

  Service over og under vann nord i Norge

  Fra hovedkontoret på Finnsnes leverer Njord Coastal Service servicetjenester for kyst, fiske og havbruk med ni fartøy og 50 erfarne medarbeidere.

 • Sjøentreprenør under vann og i strandsonen

  Sjøentreprenør under vann og i strandsonen

  Sjøentreprenøren Valen Marina leverer dykke- og ROV-tjenester i tillegg til forankring, kaibygging inkludert industrikai, undervanns rørhåndtering og anleggsdykking. Nå blir selskapet også totalleverandør av småbåthavner.

 • Solid servicebedrift bekjemper lus med dypvannsforing

  Solid servicebedrift bekjemper lus med dypvannsforing

  – På tross av at vi har vært Gasellebedrift fem år på rad, er vi mer opptatt av kvaliteten på tjenestene og produktene vi leverer, enn å vokse for vekstens egen skyld. Og forsystemet AKVA Subsea Feeder er et godt eksempel på hvordan vi prioriterer forskning og innovasjon med utgangspunkt i

  ...
 • Sperre ROV Technology lanserer nyskapende notvasker

  Sperre ROV Technology lanserer nyskapende notvasker

  – Sperre AS har utviklet ROV-løsninger for innlands-, kyst- og offshore-næringen siden 1993. Nå har vi brukt erfaringen fra disse årene, lyttet til kundenes ønsker og utviklet en høyteknologisk notvasker for oppdrettsnæringen. Det tjener miljøet, oppdretterne og fisken på.

 • Undervannsinspeksjoner i fjellheimen og langsmed kysten

  Undervannsinspeksjoner i fjellheimen og langsmed kysten

  Under vann i kystnære strøk og innland leverer Rov AS uavhengige, etterprøvbare inspeksjonstjenester og kartlegging med høy kvalitet til lav pris. Havbruk, kraftverk, Havarikommisjonen, Politiet og offshorevirksomheter står på kundelisten.
  – Vi produserer troverdig dokumentasjon som blir

  ...
 • Utfører anleggsarbeid under vann

  Utfører anleggsarbeid under vann

  Dykkerkompaniet utfører de fleste typer undervannsoppdrag. Selskapet er tilgjengelig til alle døgnets tider og dokumenterer skriftlig og med video fra ROV og kamera på dykkerhjelmene.