Båtsfjordbruket setter fiskerne og kvalitet først. Selskapet er konkurransedyktig på pris og har høy kapasitet på mottak og sløyelinje. – ...

Siden 1967 har Nordic Group jobbet langsiktig med å skape samarbeid og relasjoner mellom markeder og leverandører av hvitfisk og ...

Med høyteknologiske laboratorietjenester jobber TosLab for å høyne matsikkerhet og vannkvalitet. Kundene er særlig innen fiskeri, skip/offshore næringsmiddelindustri, kommunale vannverk ...
That's All