Alle liker en glad laks

Alle liker en glad laks

Artikkelindeks

Sjømatbransjen slåss mot fiskesykdommer som ILA, lakselus og HSMB/CMS, og kriger mot bakterier i slakteriet som salmonella og listeria. Det er ikke alltid så lett å bekjempe disse utfordringene alene. Med over tretti års erfaring innen fiskehelse og trygg mat, har Labora spesialisert seg på analyser til sjømat- og oppdrettsnæringen.

Beredskap i nord

Utfordringene med fiskesykdom og hygiene kan redusere produksjonen i havbruksnæringen, og i verste fall føre til full stans. Da er det godt å ha en solid fiskehelsetjeneste med et faglig sterkt laboratorium i ryggen.
- Vi kjenner det Nord-Norske markedet, utfordringene og det spesielle miljøet og klimaet. Det at kompetansen finnes lokalt, med kort avstand til kundene er viktig i en beredskapssituasjon, sier daglig leder Karianne Jakobsen.
Med den moderne PCR laben vår kan vi fort diagnostisere sykdom og avdekke bakterier i videreforedling, og sådan sette raskt i gang med tiltak for å redusere tap som følge av smitte.