Leverer post-smolt-anlegg og arbeidsbåter for havbruk

Leverer post-smolt-anlegg og arbeidsbåter for havbruk

Austevoll Marine Group (AMG) produserer til konkurransedyktige betingelser for teknologileverandører og leverer også direkte til oppdrettsselskap. Produktporteføljen inkluderer robuste «arbeidshester» med katamarandesign.

 

AMG leverer ingeniørkompetanse, innom- hus engineering, 3D-modellering, dokumen- tasjon på eget arbeid, dokumentasjonsassistanse på andres arbeid, elektro-engineering og -installasjon, design og produksjon av fartøy, industritankanlegg og rørteknikk.

Konkurransedyktig

– Vi henvender oss primært til havbruk, olje og gass-sektoren og teknologileverandører som trenger en produksjonsbedrift å stole på. Vi har en effektiv og konkurransedyktig organisasjon, forteller daglig leder Hans Jørgen Runshaug.

Marine Support, DG Marine, Dalseide Elektro og Austevoll Rørteknikk ble fusjonert til AMG for bedre å utnytte kompetanse og ressurser.

Post.smolt som vekstområde

– Noe som vokser nå, er postsmoltanlegg hvor smolten vokser videre til 6-800 gram i landbaserte saltvannsanlegg. Dette treffer midt i de tre viktigste fagdisiplinene våre; rør, tank og elektro, inkludert teknologi for slamrensing og resirkulering, sier Runshaug.

– Kunnskapen vår fra tankproduksjon for offshore-sektoren kommer meget godt til nytte også her.

Arbeidshester

Selskapets egenproduserte arbeidsbåter er utviklet med spesiell fokus på å operere i et av verdens matfat. Katamarandesignet utstyres ofte med kraner som kan ta de tunge løftene ute på oppdrettsanleggene.