Digitaliserer rørsystemer i havbruksnæringen

Digitaliserer rørsystemer i havbruksnæringen

Artikkelindeks

Havbruksnæringen digitaliserer, dimensjonerer opp og fokuserer på levetidskostnader. EFAS stiller med alt av rør, rørdeler og ventilsystemer hvor termoplast er stikkordet. Nylig inngikk selskapet strategisk samarbeid med VINK AS om halvfabrikata termoplastprodukter fra verdensledende Simona.

 Havbruksnæringen vokser i antall aktører, metoder og størrelse. Anleggene går fra analoge til digitalstyrte prosessanlegg.
– Vi er godt forberedt på utviklingen og dekker hele spekteret fra det rimeligste og opp. Aktører kommer til oss nå etterspør høy kvalitet med lang levetid og som forhindrer nedetid. Avbruddsfri drift er mer lønnsomt enn å handle billigkomponenter, forteller salgssjef Knut Erik Walle i EFAS (Eurofusion AS). 

Dimensjoner opp

– Det som før var stort, er nå blitt smått. Før var ventiler på 100 og 200 mm standard, nå går det i 400 og 800 mm. Vi leverer nå rør med tverrsnitt 1,4 og 1,6 meter, før gikk det i 0,4 og 0,6 meter, sier han. Nylig inngikk EFAS og VINK Norway AS en strategisk samarbeidsavtale om markedsføring av tyske Simona i Norge. Begge har representert Simona på hvert sitt felt. EFAS vil nå også markedsføre Simona plater, stang og emnerør (halvfabrikata) som VINK leverer, mens VINK på sin side vil promotere EFAS produktspekter.

Totalløsninger

– Leveransene til havbruksnæringen er kompetanseintensiv. Gjennom samarbeidet tar vi konsekvensene av dette. Ofte har kundene behov for begge produkttyper. De vil da møte selgere fra begge selskaper med kompetanse på et enda bredere produktspekter enn tidligere.
– Intensjonen er å kunne levere bedre totalløsninger for kundene og bidra til økt lønnsomhet, også på logistikk ettersom vi bare ligger 10 km fra hverandre rett ved Oslo, sier han.