Desinfiserer og fjerner partikler med ozon

Desinfiserer og fjerner partikler med ozon

Artikkelindeks

Normex’ produktspekter inkluderer ozonbaserte løsninger som sikrer god hygiene, sikker desinfeksjon og bedre vannkvalitet. Løsningene bidrar til god fiskevelvære og økt lønnsomhet.

– Vi tilbyr forskjellige løsninger som sikrer god hygiene og sikker desinfeksjon i akvakulturanlegg, slår daglig leder Stig Johansen fast.

Konkurrerer med kjemi

NORMEX DESINFECTATM™ bruker ozon for å utføre sikker desinfeksjon. Under en sammenligning med to kjemiske desinfeksjonsprodukter konkluderte Åkerblå AS med ”å benytte ozonert vann under kontrollerte forhold synes å gi en like god effekt som kjemiske metoder.”
– Systemet har mange forskjellige bruksområder og brukes til overflatehygienisering og -desinfeksjon. Høyere nivåer av ozonert vann kan brukes til rengjøring av utstyr, tanker og transportbånd, for å nevne noe, sier Johansen.
Ozon ødelegger mikroorganismer raskt og effektivt, uten å etterlate skadelige reststoffer i behandlet produkt eller behandlet vann. Johansen forklarer at ozon derfor er tryggere og mer miljøvennlig enn de fleste andre desinfeksjonsmidler.

Kostnadseffektivt

– Dessuten er Ozon kostnadseffektivt. Våre anlegg produserer ozongass på stedet. Det innebærer ingen kostnader til lagerhold, innkjøp eller håndtering – slik man må med farlige kjemikalier.
Normex har også utviklet NORMEX RAZONE™ som er en unik løsning hvor ozon fjerner små partikler i RAS-systemer.
– I RAS-systemer har den organiske belastningen en tendens til å være høy. Sammen med høy fisketetthet øker dette risikoen for infeksjoner og problemer med bakterier, sopp og virus. Forsøk under utviklingen av Razone-systemet viste at ozon forbedret vannkvaliteten ved å fjerne oppløste organiske stoffer gjennom en forbedret ozon-flokkulering og flotasjonsprosess, sier han.