Utfører anleggsarbeid under vann

Utfører anleggsarbeid under vann

Dykkerkompaniet utfører de fleste typer undervannsoppdrag. Selskapet er tilgjengelig til alle døgnets tider og dokumenterer skriftlig og med video fra ROV og kamera på dykkerhjelmene.

– Vi er erfarne anleggsdykkere. Med erfaring kan du gjøre jobben sikkert og ofte raskere og rimeligere, sier daglig leder Egil Johan Krane. 
Kundene er i hovedsak entreprenører, kommuner, kraftselskaper, oppdrettsnæringen og enkelte private. Dykkerkompaniet gjør mye rørlednings-arbeid inkludert vannledninger, avløpsrør, grøfting og sprengning under vann. 
Forskaling, brenning, sveising, nedsetting av peler, erosjonssikring, montering, kartlegging og berging/heving er andre oppdragstyper. 
– Vi gjør også avanserte konstruksjoner hvor det kreves stor nøyaktighet, for eksempel ved bygging av slipper, sier Krane. 
Selskapet har HMS og internkontroll i høysetet inkludert moderne, oppdatert, godt vedlikeholdt og sertifisert utstyr som er tilpasset oppdraget. ROV-en tar de dypeste og lengste oppgavene. 
Nyinnkjøpte ”M/S Hasse” har overnattingskapasitet for fem personer i enkeltmannslugarer, 32 tonnmeters hydraulisk kran, og vil bli utstyrt med splitter nytt dykkersystem. Systemet ivaretar sikkerheten til dykkerne, gjøre det mulig å følge arbeidet på skjerm og produserer videodokumentasjon. 
– Kunden kan sjeldent selv besøke anleggsplassene våre på havets bunn. Derfor er vi nøye på å skape trygghet for hva som er gjort og ikke gjort gjennom god dokumentasjon.