Med Truck Tek i føringen har Norge gjennom nærmere 20 år fungert som testmiljø for Amco Veba-kraner. Nå er kranserien et udiskutabelt sikkert ...

Etter nærmere 30 år som leverandør til forskningsinstitusjoner og ikke minst energi- og petroleumsindustrien, er serviceselskaper innenfor oppdrett blitt vekstmarkedet for ROV (Remote Operated ...

Det sier daglig leder John Sverre Lorentzen, tredje generasjon i Lorentzen Hydraulikk i Kabelvåg i ...

Fiskebåter var målgruppen da service- og vedlikeholdsverkstedet Skarvik i Svolvær ble etablert for 80 år siden. Nå kommer oppdragene også fra blant annet havbruk, offshore, fergerederier og ...

Tørt og varmt. Det er noe de fleste forbinder med komfort. Dette er mulig med Eberspächer Airtronic dieselbaserte ...

Progress Ingeniørfirma er spesialisert på framdrift. Med litt planlegging er det mulig å optimalisere løsningene, redusere driftskostnader og få en høy driftsstabilitet med lave ...

I september 2016 ratifiserte IMO (International Maritime Organization) et vedtak som innebærer installasjon av ballastrenseanlegg på ca. 35 000 skip over hele verden. Allerede før ratifiseringen ...

Fiskebåter var målgruppen da service- og vedlikeholdsverkstedet Skarvik i Svolvær ble etablert for 80 år siden. Nå kommer oppdragene også fra blant annet havbruk, offshore, fergerederier og ...

I september 2017 trådte IMO (International Maritime Organization)-vedtaket om installasjon av ballastrenseanlegg i kraft. Ca. 35 000 skip over hele verden er berørt. Goltens har allerede utført ...
Load More