Den innovative ladestrømstilkoblingen Zinus er utviklet av LOS og den eneste på markedet nå som kan garantere å koble tørt i arktiske forhold, uansett vær og vind. Zinus 850 er 8,5 meter høy.

LOS-selskapet Zinus AS lanserte i 2019 ferdige løsninger for automatisk, tørr strømtilkobling av alt fra små servicefartøy via hurtigbåter til ferger. Pluggløsningen er garantert for 50.000 tilkoblinger og opptil 7,5 MW ladekapasitet. Norled har signert avtale for syv fergesamband.

Løsningen bærer samme navn som selskapet. Den ble presentert i juni 2019 på Nor-Shipping. Bare to måneder senere var kontrakt signert med Norled for 38 enheter ombord fartøy og 16 landstolper.

– Vi er i dialog med potensielle kunder over hele landet, forteller adm. dir. Finn Inge Langeland.

Solid LOS-fundament

Som en del av LOS-gruppen inngår Zinus i en virksomhet med omfattende utviklings-, prosjekterings- og installasjonskompetanse. LOS Elektro er elektroinstallatør på for industri, infrastruktur, offshore, maritim sektor og private. LOS Marine opererer innenfor skipsservice og LOS Cable Solutions leverer høyspent infrastruktur.

– Med dette miljøet i ryggen, kan vi påta oss komplette leveranser både ombord fartøy og på land, sier Langeland.

Gjennom etableringen av Zinus AS i januar 2019 ble det satt fullt trykk på kommersialiseringen. Selskapet driver med overskudd og positiv kontantstrøm allerede.

Daglig leder Finn Inge Langeland and Salgs- & Markedssjef Ronny Olson.

Holde fartøy i drift

Langeland forteller at arbeidsfrekvensen ved samband Zinus installeres er så ekstrem som 10 minutter i drift og under 10 minutter ved kai. Da skal det kobles og lades raskt. I motsatt fall vil fartøy få driftsproblemer.

– Løsningen er basert på at det enkleste ofte er det beste. I dag er vi den eneste leverandøren på markedet som kan garantere å koble tørt uansett vær og vind i arktiske forhold. Prinsippet er patentsøkt, sier han.

Landstrømtilkoblingen Zinus skiller seg fra typiske industrikonstruksjoner på kaianlegg og er designet for å passe inn i det offentlige miljø. Zinus gir mulighet for lokasjonstilpasset farge og materialbruk, har et minimalt fotavtrykk og krever minimale inngrep i eksisterende kaianlegg.

Norskutviklet og -produsert

Designet tar også visuelt lite plass på kaianlegg og havner. Også sekundærfunksjoner som innebygget belysning for kaiområdet har designerne tenkt på.

Løsningen er i tillegg blant markedets rimeligste.

– Alle produkter er designet, utviklet og produsert i Norge. Interessen er så stor at vi blir trukket med av kunder ut i verden og rekrutterer for å håndtere etterspørselen.

Fakta om Zinus

  • Gjør kystflåten i inn- og utland klar for det grønne skiftet

  • Utviklet og produsert i Norge med tanke på høy driftsregularitet

  • Fleksibel med hensyn til skipstyper og -design

  • Skalerbar i forhold til kundespesifikke behov 

  • Pluggløsningen kan levere inntil 5000 ampere ladestwrøm på 1500 volt. Det gir 75 MW. Til sammenligning gir vanlige hurtigladere for el-bil 0,05 MW

Zinus Port Power 215 er en innovativ og kompakt løsning for landstrømstilkobling. Løsningen er flyttbar med gaffeltruck eller kan fastmonteres.