Selskapet er en solid og seriøs aktør som har fokus på forskning og utvikling av nye produkter som gir oppdretteren en mer effektiv og lønnsom hverdag.

Nor-Mær AS er ledende leverandør innen produksjon av merdanlegg i stål. Selskapet har 32 års erfaring i bransjen og har spesialisert seg på Merdanlegg og ventemerder i stål som leveres komplett med vinsj- og notskiftesystem.
Nor-Mær leverer også fòrflåter i betong med overbygg i aluminium 400 – 1000T. En ny generasjon fòrflåter i moderne design som har en praktisk innredning, miljøvennlige løsninger og som er «vedlikeholdsfrie».
Kundeservice er et nøkkelord hos Nor-Mær.
– Vi har kunden i fokus og skal være en samarbeidspartner som kan bidra til kostnadseffektive løsninger for kunden, sier salgssjef Jan Gausvik.