Frøy Akvaservice yter marin service innenfor havbruk og andre kystnæringer i Midt-Norge. Nå blir selskapet forent med West dykkerservice som har lignende tjenestespekter med hovedvekt på regionen sør for Trøndelag. I desember overtar selskapet verdens største servicefartøy for havbruksnæringen.

– I havbruksnæringen ønsker vi å være kjent for et bredt tjenestespekter til konkurransedyktige priser, forteller driftskoordinator Andreas Krogstad i Frøy Akvaservice.

Ekspanderer i servicenæringen

Frøy Akvaservice holder til på Sistranda på Frøya i Sør-Trøndelag og vil omsette for ca. 170 millioner kroner i 2015.

I april ble det kjent at Frøy Akvaservice har kjøpt 66.5 prosent av aksjene i Mermaid AS. Mermaid samler virksomhetene West Dykkerservice, Sunnfjord Dykkerservice og Møre Dykkerservice i et nytt selskap ved navn Multi Marin Service AS. Multi Marin Service AS blir ledene innenfor havbruksservice på Sunnmøre og i Sogn og Fjordane. Det nye selskapet vil ha over 80 medarbeidere og omsette for ca. 120 millioner kroner i 2015.

Utvider både kapasitet og nedslagsfelt

– Vi passer godt sammen og kan hente ut synergier på flere plan, slår Krogstad fast.

Fokus på engasjerte og kompetente medarbeidere, samt nye fartøy med riktig utstyr er bærebjelker i virksomhetene. ”Vi gjør det meste, unntatt å fôre fisken”, sier Krogstad. Personell og utstyr er også godt egnet til andre marine oppgaver. ROV- inspeksjoner og ulike dykkeroppdrag, bunnkartlegging, varetransport, inspeksjoner av kaianlegg og legging av kabler er noen av oppdragene selskapene utfører.

Flere av verdens største oppdrettsselskaper, blant annet Marine Harvest, Lerøy og Salmar står på kundelisten. Krogstad understreker imidlertid at oppdragsgiverne representerer hele bredden av oppdrettere.

Større og mer avanserte fartøyer

Nå ruster Frøy Akvaservice seg for å følge selskapet levering av «Frøy fighter» fra Sletta verft. Med sine 40 meter blir «Frøy fighter» verdens største servicefartøy spesialdesignet for havbruksnæringen. Designet er Macho 40 fra Møre Maritime i Kristiansund. Frøy Akvaservice fikk i desember 2014 overlevert en Macho 25 fra samme verft.

Investeringer i nye fartøy og utstyr er avgjørende for å kunne holde tritt med havbruksnæringens raske utvikling, sier han.