If har lokale fagfolk i Stokmarknes og Svolvær. – Det betyr at fiskere, redere og oppdrettere i området kan få god rådgivning og oppfølging av folk som både kjenner bransjen og lokale forhold. Det betyr riktig forsikring til riktig pris. Om uhellet skulle være ute, vil de lokale fagfolkene bistå i skadeoppgjøret slik at kundene kommer raskest mulig tilbake i normal drift igjen.

Det forteller salgssjef Thom Thorstensen i If. Fiske og havbruk har sine særegenheter. Gjennom mange år har If både bygget opp fagkompetanse og utviklet gode forsikringsløsninger spesielt tilpasset næringens behov og utfordringer.
Hans kolleger Dag Lockert i Vesterålen og Ståle Schultz i Lofoten har til sammen 55 års erfaring som assurandører for fiske og havbruk.
– Ikke mange i bransjen har samme fysiske nærhet til kundene som oss, sier han.

Riktig forsikring til riktig pris

God forsikringsrådgivning handler om riktig kombinasjon av dekninger, slik at virksomheten får forsikringene den trenger – verken mer eller mindre.
Fiskere, redere, oppdrettere og andre i bransjen gjør lurt i å investere litt tid med oss, for å sikre dette, sier Thom Thorstensen.
– Gi oss mest mulig informasjon om virksomheten. Da kan vi sammen diskutere oss fram til en god løsning som møter deres behov.
– Slik unngår vi også overraskelser dersom uhellet er ute.
If har mange kunder innen fiskeri og havbruk – av ulike typer og størrelser. Spennet gir et meget solid og godt erfaringsgrunnlag som kommer alle kundene til gode.
– Over tid endrer virksomheter og behov seg.
Gjennom nær dialog sikrer vi at både driften, eiere og medarbeidere har de riktige forsikringen til enhver tid. Vi kan også sørge for private forsikringer for alle.

Våre mest fornøyde kunder har hatt en skade

Om uhellet skulle være ute, ønsker If å yte rask og god hjelp. Også her har fagfolkene en viktig rolle.

Foto: Marius Fiskum © Norges sjømatråd

– De bistår skadeavdelingen vår for å sikre kundens interesser og raskt og smidig oppgjør. Det er når uhellet er ute at du er ekstra glad for å ha en solid partner i ryggen.
Du finner oss på Lofotfishing.