Norsk Havservice er en allsidig serviceentreprenør som opererer kystnært over og under vann. Entreprenørselskapet utfører installasjon, inspeksjon og vedlikehold, og er tungt inne i anlegg, havbruk og kraftsektoren.

– Medarbeiderne våre har kompetanse innenfor blant annet sveising, forskalingssnekring, støping, borring, el-installasjon og sprenging, Dykking og båtføring er transportformer for oss – nødvendig for å få den egentlige jobben gjort, sier daglig leder Eirik Lundemo.

Små enterpriser og underleverandør

Selskapet tar kystnære oppdrag og gjør småentrepriser for direkte-oppdragsgivere, og blir ofte leid inn som underleverandør i prosjekter hvor store entreprenører har regien.

– Vi drar store veksler på anleggskompetansen vår også ved oppdrag knyttet til havbruk og kraftsektoren, forteller Lundemo. For havbruk gjør selskapet alt fra å bistå ved lovpålagt, syklisk vedlikehold og inspeksjon, via flytting av fortøyningspunkt til å redde opp en kniv som oppdretter har mistet i mæra og som kan lage hull.

Norsk Havservice har satset både på anlegg og havbruk. – det gir oss ekstra erfaringsbredde og tyngde, sier Eirik Lundemo i Norsk havservice.

Kvalitet og dokumentasjon

Kraftselskaper bruker selskapet til sikring av nye kabler, ettersikring, anodearbeid og syklisk vedlikehold. Ofte blir ROV-er brukt i dette arbeidet. Selskapet tar også en mangfoldig mengde oppdrag i fjæra som kabelskilting og montering.

– I vår tid er dokumentasjon viktig. Vi gjør for eksempel visuell inspeksjon i forbindelse med kvalitetssikring. Dessuten er vi gode på å dokumentere som et kvalitetsaspekt ved vårt eget arbeid, sier han.