Vil skape sikre og rene havområder med avansert kartteknologi

Kystverket skal bidra til effektiv sjøtransport, begrense miljøskade og utvikle kysten og...