Skamik leverer komplette anlegg for å spyle bort lakselusa.

Du kan langt på vei få bukt med lakselusproblemet ved å kombinere mekanisk avlusning med leppefisk og god planlegging.

Det mener Skamik AS som leverer metode og utstyr. I 2015 ble 250.000 tonn laks til en samlet markedsverdi på ca. 10 milliarder kroner kjørt gjennom Skamik Lusesenter.

– Vaskeprosessen er kjemikaliefri. Den bidrar derfor ikke til kjemikalieresistens. All lusa blir samlet opp og bragt til land for destruering, sier daglig leder Geir Skarstad.

Prosessen starter med å splitte ei mære i to med nett. Fisken pumpes opp og videre gjennom Skamik Lusesenter. Der spyles den ren med sjøvann på ett sekund før retur til mæra på den andre siden av nettet.

– Arbeidet mot lakselus starter med å ha leppefisk i mæra. De holder nivået nede og tar alt i perioder på sommeren. Før spyling anbefaler vi forebyggende fôr for å bygge opp immunforsvar og slimlag, så lusa sitter løsere, sier han.

Planlegging er alfa og omega. Skamik anbefaler å gå inn på lave lusenivåer. Da kan antall spylinger reduseres. Selskapet erfarer at spyling er både miljøvennlig og rimeligere enn kjemikaliebruk.

Skarstad etablerte selskapet i 2008 sammen med Frode Mikaelsen. Produksjonen skjer lokalt i Norge hos Moen marin som også er eier. På det meste har bedriften engasjert 25 mann i produksjon og installasjon av utstyret.

Besøk nettstedet til Skamik