Forankringssystemet SAFEX® 60 pluss og SJA bidrar godt til nattesøvnen og sikker drift.

Selv under vinterstormer er oppdrettsanlegg med forankring fra EIVA-SAFEX trygge. Selskapet leverer forankring, sikkerhetskurs og serviceutstyr for inspeksjon og ettersyn av anlegg. EIVA-SAFEX ønsker en revisjon av NS 9415 og NYTEK.

– De som har kjøpt forankringssystemet SAFEX® 60 pluss fra oss kan sove trygt om natta, sier daglig leder Ole Martin Martinsen.

– Noen lar seg friste til å kjøpe komplette anlegg fra samme leverandør. Det innebærer ikke nødvendigvis det tryggeste forankringssystemet på markedet. Med mer utsatt plassering på større havdyp blir forankring bare viktigere mot drabbing og rømming.

EIVA-SAFEX gjennomfører interne kontroller av produkter utover det som ligger på produsentnivå for kvalitetssikring i en uavbrutt kjede gjennom hele produksjonen, samt sikkerhetskurs for røktere og operatører i næringen.

– Like viktig som trygg forankring er nøye planlegging av arbeidsrutiner og sikker gjennomføring. Selskapets tredje ben er et bredt spekter av verktøy for ettersyn av oppdrettsanlegg. Sikkerhetsutstyr monteres på servicebåter.

– Regelverket må forbedres så næringen kommer videre, sier Martinsen. Han har NS 9415 og NYTEK-forskriften i tankene, og nevner noen eksempler.

– Sikkerhetsfaktoren på tau og trosser står ikke i forhold til kjetting. Det må stilles større krav til samsvar mellom hoved- og sidefortøyninger. I utvalgene som reviderer standardene må dessuten brukerne få en sterkere posisjon på bekostning av produsentene.