«Hva er det beste dere kan levere?» I takt med industrialiseringen av havbruksnæringen får EFAS ofte dette spørsmålet. Når det står fisk for mange millioner i karene er det verdt å betale noen få prosent mer for enda bedre rør, rørdeler og ventilsystemer. 

Termoplast er stikkordet for korrosjonsfrie systemer med lang levetid. Når havbruksnæringen realiserer prosjekter til totalverdier på 2-3 milliarder kroner både på land og til havs blir verdien på fisken i anleggene betydelig.

Korrosjonsproblemer kan gi store driftsutfordringer!

– Risikoen ved uforutsett driftsstans blir dermed veldig stor. Vi har levert til bransjen lenge. Før gikk det mer på pris. Det gjør det i og for seg nå også, men da på livsløpskostnader og driftssikkerhet. Dette leverer vi godt på, sier salgssjef Knut Erik Walle i EFAS (Eurofusion AS). 
Han legger til at kundene nå stadig oftere ber om ventilløsninger med 5 eller 10 års garantitider. 
– Merprisen for ekstra kvalitet er ikke særlig stor, som regel bare 20-25 prosent.

Stort lager

Stort utvalg og lager på Vestby utenfor Oslo og velsmurt logistikk gir hurtig levering. Dette er og blir grunnleggende for EFAS. Selskapet har også begynt å følge kundene med leveranser til prosjekter utenfor Norges grenser. 
Kundene er ofte entreprenører som leverer komplette anlegg. 

EFAS leverer kunnskap og kvalitet som lønner seg.

– I EFAS bygger vi opp omfattende systemkompetanse på prosessanlegg. Vår rolle blir stadig oftere å anbefale løsninger og komponenter. Vi ser etter rom for forbedring og kan foreslå alternative løsninger, sier Walle. Også interessen for digitalisering og fullautomatiserte løsninger er økende. Det er en trend Walle ser at vil fortsette. Ikke minst med tanke på korrosjon leverer EFAS luftstyrte motorer for styring av ventiler. Også elektriske motorer inngår i sortimentet.