Systemet med tilbakesug og elektrofilter avliver lakselus, larver og egg.

Hos Pure Shipping får laksen en 13 sekunders, skånsom opplevelse av saltvannsfoss. For lus og luseegg venter en langt hardere skjebne: Dødelig elektrosjokk.

Mandag. Lusetellingsdag. Da blir det klart om laksen må avluses.
Da Pure Shipping ble startet for tre år siden så gründerne at avluset laks havnet tilbake i sjø sammen med mye løsnet lus, larver og ørsmå luseegg med stor overlevelsesevne. Ved å installere Flatsetsund Engineerings 360 graders retursystem sammen med Askvik Aqua sitt Elektrofilter, oppnådde Pure Shipping å fjerne og avliver opptil 94 prosent av lusen på fisken.
Også en ukjent prosentandel av lus, egg og larver fra vannmassene fra lokalitetene blir tatt gjennom elektrofilteret. Dermed blir avlusningseffekten for lokalitetene bedre enn hva som kan telles fysisk på laksen.

Laksen får i avlusningen en opplevelse av saltvannsfoss. Et elektrofilter avliver lusa og reduserer luseproblemet i sjøen.

Avlusningssystemet til Pure Shipping kan behandle laks fra noen hekto og opptil 10-12 kg på snitt.
– Løsningen med elektrofilter fungere som følger: Elektriske pulser i returvannet gir en umiddelbar dødelighet på 75-85 prosent hos lusa. Samt at 100% av Lus, egg og larver er helt ute av stand til reproduksjon. Dette er en mye bedre og mer effektiv måte å filtrere på en tidligere, og vi oppnår i sum svært gode resultater. Det blir mindre lus, egg og larver igjen i sjøen, sier daglig leder Jan Eirik Nordseth.

Samarbeid

Systemet er resultatet av et samarbeid med Flatsetsund Engineering, Askvik Aqua og Pure Shipping. Det er basert på tilbake sug av behandlingsvann og elektrofilter. Foreløpig er systemet installert ombord «Lautus». 18 tonn sjøvann fordelt på tre FLS avluserlinjer blir el-sjokket i minuttet.
Selskapet med kontor på Smøla på Nord-Møre kom opprinnelig i stand for å ivareta behov for eiernes havbruk. Det ble så vellykket at selskapet etablerte tilbudet også for andre og har etterhvert behandlet flere titusen tonn laks.
– Vi har som mål å være ledende på fiskevelferd og med mannskap med glødende lidenskap og omsorg for fisken, sier styreleder Mikal Arild Eines.
Teknologien kan anvendes i alle temperaturer fra 3 til 18-20 grader. Laksen har 80 prosent av appetitten tilbake et døgn etter behandlingen. Det gir et godt inntrykk av skånsomheten ved behandlingen.

Sikrer seg avlusningskapasitet

Blant Pure Shipping-kundene er en samarbeidspool i Vesterålen bestående av de seks selskapene AquaGen, Øyfisk, MortenLaks, Egil Kristoffersen & sønner, Northern Light Salmon og Sørrollnes fisk. De har eget fartøy til rådighet, MS Lautus fra Pure Shipping. Samarbeidspoolen har sett det som avgjørende å knytte seg til Pure Shipping for å være sikret kapasitet når behovet oppstår.
– Vi er godt fornøyd med resultatene. Den gode beredskapen vi får på denne måten er viktig og i flere tilfeller helt avgjørende. Vi opplever at kompetansen er god og at det fungerer godt når daglig leder selv er prosjektansvarlig og følger opp gjennom ukentlige møter og regelmessige besøk, sier daglig leder i Mortenlaks, Tom Jarle Bjørkly.