Før nye konsesjoner kan bli innvilget, krever myndighetene at landbaserte oppdrettsanlegg har kontroll med slamproblemene sine. Nå lanserer Sterner en driftssikker, helautomatisk løsning som tørker slammet hardt som fyringsved. De luktfrie slam-pelletene kan spres som gjødsel rett på jorder, brukes i biogassanlegg og fyres med i pelletsovn.

Slam er et problem. Det illustrerer ikke minst det faktum at du må ha kontroll på slammet for å bli innvilget konsesjon til å øke landbasertproduksjon.

Slam bremser utviklingen

For mange virksomheter medfører det en stopp eller alvorlig brems for videre utvikling. Slam blir produsert i vanvittige mengder. Løsningen for mange er bortkjøring av en slam- masse hvor 90 prosent er vann.

– Vi har utviklet en løsning hvor vi først avvanner til over 30 prosent tørrstoff og i neste omgang til 90 prosent tørrhetsgrad. Det tilsvarer tørrheten til knusktørr fyringsved, forteller daglig leder Bjarne E. Pettersen i Sterner AS som feirer sitt 25-årsjubileum i år.

25-årsjubileum

Selskapet ble etablert i 1990. Pettersen kom selv inn i 1993 i virksomheten som da la helt om fra reklame og trykk til vannbehandling. Siden da har virksomheten vokst jevnt og trutt.

– Vi har vært heldige og truffet markedet godt med våre produkter, og har ikke minst funnet de rette folkene til rett tid, sier Pettersen, som er godt fornøyd med å kunne rekke å levere to komplette slambehandlingsanlegg i jubileumsåret.

– Å ta vare på slammet er ikke en begrensning lenger, slår Pettersen fast.

Leverer to anlegg i jubileumsåret

Det ene anlegget går til Flatanger settefisk på Fosdal-halvøya. Daglig leder Morten Lund har lenge vært pådriver for utvikling av slike anlegg og har funnet en partner i Sterner. Settefiskselskapet deltok i 2014 i utvikling og testing av et fullskala slambehandlingsanlegg. Resultatene ble så gode at selskapet har bestilt komplett anlegg med levering til høsten. Anlegget krever investeringskostnader, men blir lønnsomt fordi det forandrer slam fra problem til ressurs og åpner samtidig for søknader om nye konsesjoner.

Det andre anlegget leveres til Smøla Settefisk og Klekkeri AS og er basert på en annen teknologi som reduserer slammengden og samtidig produserer biogass. Anlegget er et utviklingsprosjekt som er støttet finansielt av Innovasjon Norge.

Besparelser og inntekter

Det gir besparelser i og med at volumet i det første anlegget reduseres kraftig og dermed også transportkostnader for bortkjøring.

De tørre, luktfrie slam-pelletene fylles og stables i storsekk, som et salgbart produkt.

Slambehandlingsanlegget opererer ved lav temperatur. Det gir lite lukt og strømkostnder på ca. 1/3 av forbruket med konkurrerende teknologi.