Hydema AS er en verdensledende produsent av dekksutstyr for fiske og oppdrett rettet mot fiskeredskapshåndtering. Selskapet har siden tidlig på 60 tallet produsert kvalitetsutstyr som holder i generasjoner.

Kundene er fra hele verden innen alt fra hobbyfiske, kystfiske, havfiske, oppdrett og servicebåter for oppdrettsnæringen med mer.
– Vi leverer kvalitetsutstyr for å gjøre arbeidet på fiskebåter og i oppdrettsnæringen mer effektivt og lønnsomt, sier Solbjørg Solgård, salgsleder i Hydema.

Gjennom sitt verdensomspennende forhandlernettverk leverer Hydema utstyr som automatiserer og forbedrer arbeidsforhold for oppdrettere og kystfiskere i særlig arktiske strøk.

– Vårt utstyr håndterer fisk og redskap på effektiv og skånsom måte. God kvalitet på fisken gir høyere pris, slår Solgård fast. At utstyret er pålitelig under alle forhold er avgjørende på sjøen.
Kostnadene ved å måtte bryte av fiske for å gå til land for reparasjon er høye og tapt fisketid kan få store økonomiske konsekvenser.
Hydema leverer hovedsakelig hydraulisk, men også elektrisk, dekksutstyr helt fra småfartøyene på ca. 17 fot og oppover til de største fartøyene.
Nylig inngikk Hydema en samarbeidsavtale med Italienske Melcal om utvikling av kraner for fiskeri og nothåndteringsutstyr, samt med Polar Doors på Island vedrørende tråldører og spesialtauverk for slep og tråling.