Scala Norway AS er representant for MARELEC FOOD TECHNOLOGIES, Nieuwpoort – Belgia.

Marelec produserer automatiske veie- og sorteringssystemer (gradere), samt intelligente porsjonskuttere til både landbasert fiskeindustri inkludert oppdrettsnæring/lakseslakteri og – ikke minst – vår moderne kyst- og havfiskeflåte.
– Flere og flere nye fiskebåter og landanlegg installerer fabrikk med gradere og flow-vekter levert av Scala Norway, forteller Aleksander J. Rohde.
Han har ansvaret for bedriftens aktiviteter i Nord-Norge. Rohde designer også fabrikkløsninger i 3D, som regel etter forespørsel fra kunder som har behov for en effektiv sløye- eller pakkelinje.
I tillegg til produkter fra Marelec (www.marelec.com), har Scala Norway et strategisk samarbeid med IT-bedriften Codeit AS i Oslo som leverer og utvikler merke-, produksjons- og fabrikkstyringssystemer til industrielle virksomheter, herunder fiskeindustrien.
Scala Norway deltar på fiskerimessen i Trondheim i tiden 21. – 24. august, hvor vi blant annet viser vårt nye konsept for automatisk arts-sortering av fisk.
– Produktet som vil gjøre arts-sortering av fisk langt enklere for våre kunder, avslutter Aleksander i Scala Norway.