Lofotprodukt ser klare fordeler i å trekke veksler på GEAs kompetanse og erfaringer fra internasjonal næringslivsindustri i videreutviklingen av merkevaren Lofoten. Norsk fiskeriindustri står enda sterkere i fokus hos GEA etter omorganisering til én felles salgs- og serviceorganisasjon.

GEA har levert to pakkemaskiner og én universal formemaskin til fiskeribedriften på Leknes i Lofoten. Formemaskinen stanser ut fiskekaker og -burgere. Den kan i henhold til produktsjef Henrik Pein i GEA håndtere alt fra nesten flytende til ekstremt faste produkter, og justeres underveis.

Nødvendig helhet

Pakkemaskinene termoformer sterile skåler fra flat plastfilm. Produktene legges i, plastfilm påsveises og gass mot bakterier blåses inn før finalen hvor kartongmagebånd med den velkjente, lekre Lofoten-profilen svøpes rundt forpakningen.
– GEA har nødvendig helhet for å være en god og komplett leverandør, sier administrerende direktør Sigvald Rist i Lofotprodukt.
Det er en uttalelse som varmer adm. dir. Dag Moxnes i GEA om hjertet. Selskapet han leder i Norge er et resultat av en omfattende restrukturering i GEA-konsernet. 
– Konsernet fikk i 2015 en enklere struktur med én felles salgs- og serviceorganisasjon i Norge. Vi har gått fra teknologifokus til kunde- og kompetanseorientering. Grepene er tatt varmt i mot i markedet, sier Moxnes.

Helhetlig tilbud

– Nå er det langt tydeligere hva vi kan bidra med til fiskeriindustrien. Samtidig som leveranser og service skjer fra samme, koordinerte apparat, sier Bjørn Hansen, salgssjef for fisk. 
Rist og Lofotprodukt fremhever leverandørens kompetanse gjennom hele leveransen. 
– Anskaffelse av produksjonsteknikk handler i den andre enden om nye, kreative måter å møte markedet på. GEA har gitt oss innspill helt i fra idéfasen. Vi ser en klar fordel i at selskapet er internasjonal leverandør til flere markeder og vidt forskjellige segmenter, sier han. 
– Også muligheten for å prøve ut idéene ved det nederlandske testsenteret er unik. Vi har tatt råvarer og resepter med ned. I et reelt produksjonsmiljø har vi sett hva som fungerer og ikke. Det gir et godt utgangspunkt før store investeringsbeslutninger.

Vekst i 25 år

Lofoftprodukt har hatt sammenhengende vekst fra etableringen for nærmere 25 år siden, og har bidratt til stabil og fristende tilgang på sunn, fersk sjømat til norske forbrukere. 
– Det tar mange år å få en solid og god posisjon hos forbrukerne. Du må hele tiden jobbe med innovasjon, komme med nyheter – legge sten på sten. Og produksjonen må gå jevnt og forutsigelig. GEA har også markert seg godt hos oss med ryddige forhandlinger, godt forarbeid med kontakt med produksjonsmedarbeiderne våre, levering med tilhørende stopp i produksjon på nattestid og helg, dyktige teknikere og god tilgang fra reservedelslager, sier Rist.