Lakseoppdrett er en fremtidsrettet, viktig og klimavennlig næring som Norge trenger.

Det er hovedbudskapet i en stor kampanje fra laksenæringen som du kanskje har merket deg tidligere i år.

Gjør kjent

Mange nordmenn har besøkt bondegårder og gjort seg kjent med husdyrene og alt som foregår der. Men siden havbruksnæringen ligger langsmed kysten og er vanskeligere tilgjengelig, kommer mange aldri til å sette føttene sine på et oppdrettsanlegg.
– Vi produserer fire ganger så mye kjøtt som landbruket og er dessuten stor produsent av oppdrettsteknologi og kompetanse som er etterspurt verden over. Fordi næringen er så viktig for Norge, har vi tatt mål av oss om å informere fortløpende og aktivt om den for å øke kunnskapen blant folk, sier kommunikasjonsdirektør Are Kvistad i næringsorganisasjonen Sjømat Norge. 
Nasjonen Norge er bygd på fisk. Det første, store norske eksportproduktet var tørrfisk helt tilbake til 800-tallet. Vi er så heldige å ha rike fiskebestander i havet, og i tillegg har vi har ekstremt gode, naturgitte forhold for å drive med havbruk – med dype fjorder og stor vannutskifting med kaldt og oksygenrikt vann fra Golfstrømmen.

To store funn

– Vi gjorde to store funn fra tidlig på 70-tallet. Vi fant store mengder olje óg nøkkelen til fiskeoppdrett. Fiskeoppdrett skiller seg imidlertid fra petroleumsindustrien ved å være både bærekraftig og fornybar, sier Kvistad. 
Siden har havbruksnæringen vokst seg stor i Norge – og som en naturlig videreføring av landets lange og viktige fiskeritradisjoner. 
Matproduksjon i havet er sårt tiltrengt for å kunne følge den globale befolkningsveksten frem til 2050. Et viktig trekk ved både fiskerier og havbruk er at de samlede utslippene av klimagasser er svært lave, selv når man regner med hele verdikjeden fra råvarene til fiskefôret, oppdrettsproduksjonen, foredling og transport frem til servering.

Velger blå utdanning

– Klimagassutslippet er bare en brøkdel av annen kjøttproduksjon, ressursinnsatsen er lavere og arealbruken mindre. Akvakultur er på mange vis en klok måte å produsere mat på, slår han fast. 
Næringen har et evighetsperspektiv på å skape sunn mat og langsiktige verdier for Norge, og skaper mange arbeidsplasser. Den voksende leverandørindustrien har verdensledende teknologi og kompetanse som i seg selv blir eksportvare for andre kystnasjoner som vil utvikle egen matproduksjon gjennom akvakultur. 
– Det som er ekstra flott nå, er at de unge har stor tro på næringen. Søkningen er rekordstor til de blå utdanningene på både videregående og høgskolenivå. Mange har fått øynene opp for hvor avansert og spennende næringen er som kombinerer teknologi, biologi, økologi og fiskehelse. Det lover godt, sier Kvistad.