Krüger Kaldnes fikk stor oppmerk- somhet for sin RAS-løsning under «AquaNor» i 2011. Fortsettelsen har vært en suksess for miljøteknologibedriften som er i full gang med å ansette nye folk for å holde tritt med etterspørselen. På sensom- meren blir Krüger Kaldnes igjen å finne på den populære messen i Trondheim. Denne gang med et nytt og spennende konsept i sin portefølje. Salgssjef for akvakultur i Norge, Heidi Kyvik, forteller følgende om dette:

– Våre største referanser til nå er prosjekter der vi er prosessleverandør av RAS-anlegg med tilhørende utrustning for vannbehandling i settefiskanlegg. I disse prosjektene har oppdragsgiveren selv hatt ansvar for å administrere resterende entrepriser som bygg, rør, fiskekar, VVS etc. Det krever imidlertid en kompetent organisasjon med bredt kunnskapsgrunnlag for å totalstyre store leveranser som settefiskanlegg.

Mange delleveranser skal på plass samtidig. Ikke alle har slik kunnskap “in-house“. Vi har derfor de to siste årene merket en økende etterspørsel fra våre kunder etter mer omfattende løsninger, og har brukt mye ressurser for å etterkomme dette.

I dag er vi stolte over å kunne tilby, i samarbeid med våre samarbeids- partnere, komplette settefiskanlegg, med vannbehandlingsanlegg (RAS), bygningsmassen, rør- og karsystemer, fôranlegg, ventilasjons- anlegg, slambehandling, håndtering av død fisk etc. Et slikt prosjekt er vår nylige leveranse til “Osland settefisk“, sammen med den danske entreprenøren Gråkjær. Krüger Kaldnes sin effektive og kompakte RAS-teknologi, inkludert alle støttesystemer, kombineres med andre typer leveranser – skreddersydd etter kundens ønsker.

Slikt samarbeid fører til gode løsninger – spesielt med tanke på optimal drift og god logistikk i anlegget. Sammen med kunden tilfører vi hverandre betydelig kompetanse og viten ved å tilpasse leveransene i en felles løsning.

Resultatet blir et mer kostnadseffektivt prosjekt med god kvalitet. Vi forhaster oss aldri – for et optimalt resultat er alltid målet, sier hun. Kyvik påpeker også nødvendigheten av et tett samarbeid med kunden for å utvikle det beste resultatet.

Det begynner med avklaring av de store prosesspakkene og ender med små detaljer. Arbeidet med å jobbe frem de ulike løsninger til et ferdig og byggeklart settefiskanlegg er svært engasjerende for begge parter og gir et godt utgangspunkt for prosjektet videre.

Krüger Kaldnes har alltid satset på utvikling, med en sterk og bred organisasjon i ryggen. Trommelfiltrene fra velrenommerte Hydrotech er en viktig komponent i RAS-løsningen for å fjerne slampartikler fra prosessvannet. Den videre behandlingen av slammet har vært en utfordring i bransjen, men også på dette området bidrar Krüger Kaldnes nå med forbedret teknologi.

– Vi har satt sammen en kombinasjon av flere teknologier basert på vår tunge kompetanse innen slambehandling fra flere ulike næringer. Løsningen gir et slam med stabilt høyt tørrstoffinnhold. Dette tror jeg akvakultur-næringen har ventet på, avslutter Heidi Kyvik.

Dette gjør Kaldnea RAS

Kaldnes RAS (Recirculating Aquacultre System) gjenbruker prosessvannet (sjø- eller ferskvann) ved oppdrett av for eksempel smålaks (smolt) på land før fisken settes ut i havet.

RAS-fordeler:

• Jevn temperatur i prosessvannet fra 12-16 grader året rundt

• Mer forutsigbar produksjon og dermed bedre leveringsdyktighet

• Bedre fiskehelse og dermed kvalitet

• Reduserer risikoen for sykdom som lakselus

• Mindre avhengighet av settefiskanleggets geografisk plassering