Eurofusion (EFAS) er en markedsledende leverandør av komponenter og rørsystemer for smoltindustrien. Gjennom kunnskap, design og leveringsdyktighet ønsker selskapet å være en partner til å stole på for hele akvakulturnæringen.

Selskapet har 10 års jubileum i år, 50.000 varelinjer og ca. 5000 produkter på lager i Norge.

– Vi så hvordan store aktører flyttet sine logistikksentre ut av landet og hvor problematisk produkttilgangen ble for norske virksomheter. Derfor besluttet vi å være raskt leveringsdyktige på et stort produktspekter her hjemmefra.

– Dette er blitt godt mottatt i markedet og medvirker positivt til den fine utviklingen vi opplever nå, sier daglig leder Trygve Kjølseth i Eurofusion.

Norsk lager strategisk lokalisert

Lageret hos selskapet på Vinterbro er 20 kilometer syd for Oslo og tett på alle sentrale logistikksentra i hovedstadsområdet.

– Ved siden av typiske volumprodukter, lagerfører vi også et bredt spekter nøkkelkomponenter som er helt avgjørende for kundene å få raskt levert dersom noe ryker, sier salgssjef Knut Erik Walle. Sammen med kollega Torkel Erikstad startet han selskapet i 2006 med øynene rettet mot akvakultur.

Bredt produktspekter

De to kollegaene hadde da 25 års erfaring i fra plastmaterialer, rørsystemer og flenser. Inspirasjon til å starte EFAS fikk de gjennom en kontakt med Plasson som er en verdensledende leverandør av skjøtesystemer for plastrør. Leverandøren er en av de største produsentene av elektrosveiseskjøter og rørdeler. Produktspekteret til Plasson blir dessuten supplert fra andre leverandører, inkludert plastventiler fra Sekisui og PE rørdeler fra Simona.

– Akvakulturnæringen har lenge brukt plastbaserte materialer i sine prosessystemer både på land og i sjø. Vi så potensialet for vekst og våget å satse. Mål om fordobling av oppdrettslaksproduksjonen gir også gode utsikter for tiden fremover, sier han. Hovedmarkedet i dag er konstruksjon og videreutvikling av anlegg for smoltproduksjon. EFAS forventer ikke minst en vekst i leveranser av rørsystemer og ventiler til resirkuleringsbaserte settefiskanlegg.

Leverer raskt

Leveransen skjer på den mest hensiktsmessige måten ut i fra hvor akutt behovet er, volum og vekt. Anslagsvis 95 prosent av ordrene blir ekspedert samme dag ordren blir mottatt. Et så høyt servicenivå krever medarbeidere som kan sine ting og er godt motivert. Walle er stolt av teamånden som kjennetegner virksomheten og dens ti medarbeidere. – Vi satser på medarbeiderne våre for å holde et høyt leveransenivå og være kompetente ballspillere for kunden, sier han.