Får laksesmolten vokse seg stor på land går produksjonskostnadene ned, fôreffektiviteten opp og lusekostnadene kan kuttes. Det viser forskning fra LetSea AS som driver Norges største anlegg for anvendt havbruksforskning.

Navnet LetSea gjenspeiler selskapets visjon om å lete etter muligheter i havet. Selskapets forsøksstasjon er plassert i Dønna kommune på Helgelandskysten med optimale, naturgitte forutsetninger for havbruk. Aktivitetsområdene inkluderer ernæring, benchmarking, triploid, lakselus & rognkjeks, postsmolt og miljøtjenester.

Sunne husdyr

Rundt 20 prosent av forskningen er egeninitiert, mens 80 prosent er oppdrag fra produsenter, fôrprodusenter og etter hvert også fra internasjonale råvareleverandører.
– Vi forsker frem gode løsninger for fremtidens havbruk. Det inkluderer å skape et effektivt husdyr som er friskt og sunt, utnytter fôret godt og belaster miljøet lite, sier daglig leder Kristian Johnsen. Forskningsselskapet er eid av såkornfondet Kapnor Fond, og omsatte for ca. 230 millioner kroner i 2015 og har over 30 medarbeidere med doktorgrader, mastergrader og sterk forskningsteknikkkompetanse.

Norges største

– Infrastrukturen vår er optimalt tilrettelagt, fra de mest nøyaktige forsøk i små kar via forskningsmerder til kommersielle fullskalastørrelser. Forsøksstasjonen er, med sine 112 forsøksmerder, Norges største i sitt slag. LetSea har store forventninger til sitt storsmoltprosjekt som innebærer å la laksen gå lengre på land. Lakseegg klekkes til yngel i ferskvann og smoltifiseres til smolt som leverer i saltvann hvor laksemerdene står. Vanligvis blir smolten satt ut i 100 grams størrelse. LetSea venter langt lengre.

Les også forrige artikkel på Bedriftprofilen.no