RS Sjøredningsskolen er et heleiet datterselskap av Redningsselskapet. Skolen drives i tråd med Redningsselskapets formål som er å redde liv, berge verdier og verne kystmiljøet, samt å drive opplysnings- og ulykkesforebyggende arbeid for å bedre sikkerheten for de som ferdes på sjøen.

RS Sjøredningsskolen i Horten har en komplett portefølje av kurs og opplæring innen HMS, sikkerhet og beredskap for fiskeri, skipsfart og offshore olje- og gassindustri, samt landbasert industri og næringsliv. Skolen har årlig rundt 4500 kursdeltagere på de ulike kursene.

RS Sjøredningsskolen har vært en stabil og pålitelig leverandør siden 1972, og er kjent for å ha stort fokus kundenes behov og å tilby kurset tilpasset dette. Vi leverer våre tjenester over hele landet.

I tillegg til et bredt faglig kurs- og opplæringstilbud kan RS Sjøredningsskolen også være en ressurs og rådgiver for virksomheter og organisasjoner som står overfor større eller mindre utfordringer innen helse-, miljø- og sikkerhet.

I forbindelse med utbyggingen av Redningsselskapets kurs- og kompetansesenter på Langgrunn i Horten, er ambisjonen at RS Sjøredningsskolen skal utvikles til å bli Norges ledende samt ligge i teten på europeisk nivå når det gjelder sikkerhet, sjøredning og beredskap.
Anlegget er planlagt ferdig allerede høsten 2017, og vil bestå av tre store undervisningsbygg som inneholder konferansefasiliteter, overnattingsrom, restaurant samt omfattende øvelses- og rekreasjonsområder. RS Sjøredningsskolen vil i tillegg beholde sine topp moderne simuleringsfasiliteter som er samlokalisert med Høyskolen i Sør-Øst Norge.

For å ivareta sikkerhet og kvalitet er RS Sjøredningsskolen er sertifisert i henhold NS-EN ISO 9001:2015 av Bureau Veritas, og innehar alle nødvendige godkjenninger fra både Sjøfartsdirektoratet og Norsk olje- og gass for opplæring i henhold til gjeldende fagplaner.

RS Sjøredningsskolen er kvalifisert via Achilles JQS som leverandør til offshoreindustrien.