NORMEX DESINFECTA™ desinfiserer og hygieniserer gjennom hele verdikjeden i akvakulturnæringen inkludert fartøy, fabrikker, tanker og rørsystemer og overflater.

Normex’ produktspekter inkluderer ozonbaserte løsninger som sikrer god hygiene, sikker desinfeksjon og bedre vannkvalitet. Løsningene bidrar til god fiskevelvære og økt lønnsomhet.

– Vi tilbyr forskjellige løsninger som sikrer god hygiene og sikker desinfeksjon i akvakulturanlegg, slår daglig leder Stig Johansen fast.

Konkurrerer med kjemi

NORMEX DESINFECTATM™ bruker ozon for å utføre sikker desinfeksjon. Under en sammenligning med to kjemiske desinfeksjonsprodukter konkluderte Åkerblå AS med ”å benytte ozonert vann under kontrollerte forhold synes å gi en like god effekt som kjemiske metoder.”

– Systemet har mange forskjellige bruksområder og brukes til overflatehygienisering og -desinfeksjon. Høyere nivåer av ozonert vann kan brukes til rengjøring av utstyr, tanker og transportbånd, for å nevne noe, sier Johansen.

Ozon ødelegger mikroorganismer raskt og effektivt, uten å etterlate skadelige reststoffer i behandlet produkt eller behandlet vann. Johansen forklarer at ozon derfor er tryggere og mer miljøvennlig enn de fleste andre desinfeksjonsmidler.

Kostnadseffektivt

– Dessuten er Ozon kostnadseffektivt. Våre anlegg produserer ozongass på stedet. Det innebærer ingen kostnader til lagerhold, innkjøp eller håndtering – slik man må med farlige kjemikalier.

Normex har også utviklet NORMEX RAZONE™ som er en unik løsning hvor ozon fjerner små partikler i RAS-systemer.

– I RAS-systemer har den organiske belastningen en tendens til å være høy. Sammen med høy fisketetthet øker dette risikoen for infeksjoner og problemer med bakterier, sopp og virus. Forsøk under utviklingen av Razone-systemet viste at ozon forbedret vannkvaliteten ved å fjerne oppløste organiske stoffer gjennom en forbedret ozon-flokkulering og flotasjonsprosess, sier han.

Fordeler med Razone i RAS-system

Reduksjon av kolloidale faste stoffer ved mikroflokkulering, oksidasjon og flotasjon. Reduksjon av oppløste organiske forbindelser.
Egenskapene til de oppløste organiske forbindelsene (DOC) endres ved ozonoksydasjon, noe som gjør det lettere å fjerne DOC ved utfelling og mikroflotasjon.

Den høye organiske belastningen i RAS-systemet skaper et gunstig miljø for nitrittvekst, ozon har evne til å oksidere dødelig nitritt til ufarlig nitrat.

I tillegg oppnås reduksjon i mikroorganismer, klarning av vannet, fjerning av alger og forhindring av oppbygging av biprodukter i anleggene fordi skadelige metaller utfelles med flotert slam.

I sum forbedres vannkvaliteten, noe som igjen kan gi bedre vekstvilkår, redusert dødelighet og dermed økt produksjon i et miljø med bedre fiskevelvære.

Kort om Normex

Normex ble etablert i 2003. Selskapet utvikler og leverer løsninger for vannbehandling og –desinfeksjon for akvakultur, skip, industri og landbaserte vannbehandlingsanlegg. Produktspekteret er basert på miljøvennlig teknologi og understøtter selskapets mål om å gjøre en ren forskjell.

Ozon er sentral i løsningene. Gassen forekommer naturlig i atmosfæren, har kort halveringstid, er reaktiv og forsvinner raskt. Normex’ servicemedarbeidere er i døgnkontinuerlig beredskap til kunder i alle tidssoner.