Spesialistene i NAVY Rørvik og Sandnessjøen samarbeider tett, og løser utfordringer både på hjemmefronten og ute i verden.

Primært handler dette om navigasjon og kommunikasjon på fartøy. Avdelingene i Rørvik og Sandnessjøen installerer komplette anlegg i et variert spekter.
– Det er stor aktivitet innen verftsindustrien i Midt-Norge og på Helgeland. Det er høy aktivitet innen havbruksnæringen, som gjør vår hverdag svært interessant, utfordrende og lærerik. Dette sier daglig leder Lars Halvar Nilssen i NAVY Rørvik.

NAVY-navigasjon tur – retur Kina

NAVY-gruppen har utviklet gode løsninger i forhold til planlegging og gjennomføring av totalprosjekt. Navys måte å løse navigasjonsløsninger på gjør de konkurransedyktige på levering i utlandet, også i Kina.
– Vi tilbyr en svært kundetilpasset tjeneste. Rørvik er en liten plass, men på tross av dette har vi utviklet god kunnskap innen vårt fagområde. Det er viktig å fremheve Nærøysundområdet som Midt- Norges viktigste kompetanseområde inne maritim næring.

Seks av medarbeiderne ved NAVY Rørvik på kaia i kystbyen som både huser den største fiskerihavna i Nord-Trøndelag, samt stor ferdsel av så vel havbruksbåter og andre kommersielle fartøy.

For NAVY Rørvik handler det om langt mer enn å selge og montere utstyr: Prosjektering, tegning, rådgivning og support er viktige tjenester for at kundene skal få skreddersydd sine løsninger for et vidt spekter av behov og fartøyløsninger.
Avdelingene i Midt-Norge og på Helgeland utfyller hverandre slik at vi sammen har en kompetanseplattform med godt motiverte og kvalifiserte medarbeidere, som også sikrer god gjennomføringskapasitet, sier Lars Halvar Nilssen.
– Et viktig fokusområde er at brukerne skal ha maksimal «oppetid» i sin drift; enten det handler om fiskefartøy eller servicebåter innen havbruksnæringen.
NAVY har som målsetting å levere de beste navigasjonsløsningene til kunder i Norge uansett hvor i verden prosjektet skal bygges.
Vi ønsker gjerne at selskap som vurderer prosjekter i utlandet tar kontakt med oss, sier daglig leder Lars Halvar Nilssen.