Betongbygg og -kar integrert i ett. Det er signaturen til overhalla Betongbygg. I mai åpnet Salmar et av verdens største anlegg; Troms stamfiskstasjon på 12500 kvadratmeter med prefabrikkerte betongelementer fra overhalla.

Leveransen fra Overhalla Betongbygg besto av både bygningsdel på 12500m2 , 16 åttekantede fiskekar og prefabrikkerte RAS-elementer integrert behandlet med polyurea.
Selskapet har levert smoltanlegg siden 1997, også med runde kar. Produksjonen skjer i form av prefabrikasjon og montasje av elementer. Produksjonen blir med andre ord flyttet fra kundens byggeplass til fabrikklokaler i Overhalla.

Miljøvennlig

Lokalene ligger i moderat kjøreavstand fra kai i Namsos hvor betongelementene lastes over fra bil til lekter.
– Byggemetoden vår er miljøvennlig og reduserer transportkostnadene. Til Smolten Innhavet, som vi nå har signert kontrakt for, skal det fraktes 22000 tonn elementer tilsvarende 900 trailerlass. Vi reduserer dette til åtte turer med lekter sjøveien, forteller prosjektleder Jan Arne Opdal.
Nå er et nytt og enda større prosjekt i gang. Nordlaks-prosjektet Smolten Innhavet skal monteres på 12-13 måneder. Det er en relativt kort byggetid for et komplisert bygg hvor god logistikk er avgjørende for å lykkes.
– Vi må ha en takt i montasjen på i gjennomsnitt 20 enheter per dag, inkludert alt fra vegger, karelement, gangbaner og trapper til tak, sier Opdal. Leveransene kan skje til virksomheter over hele landet.

Flotte fasader

– Vi integrerer karene til bygningskroppen. Åttekantede kar får felles vegger. Det gir både lønnsomt og god plassutnyttelse, sier prosjektutvikler Karl Magne Grannes.

– Vi leverer dessuten flotte bygg med et stort spekter av fasadevalg, også slipte som er med og pynter opp slike store fasader. Dette er viktig for omlandet. En detalj mange setter pris på er at vi kan levere ferdig innvendig malte vegger og tak også hvor det er komplisert ankomst etter montering. Da blir det ekstra enkelt og bra for kunden, slår Grannes fast.
Grannes og Opdal jobber i en bedrift som har tatt bruk av betong lengre enn de fleste andre. Arbeidsgiveren deres produserer og monterer betongelementer til alle typer bygg. På referanselisten står også helt andre bygningstyper enn smoltanlegg, inkludert kulturhuset Stormen i Bodø, Havnesenteret i Røvik og brannstasjonen i Bodø.
Nytenking er en del av hverdagen. Før selskapet gikk inn i smoltmarkedet, samarbeidet det nært med SINTEF om å kvalitetssikre prosesser og løsninger. Mye nytt er på gang som vil styrke fiskevelferden, tilrettelegge for bedre HMS og kvalitetskontroll og forbedre veksten.

Stor interesse

– Vi har truffet en nerve i markedet med konseptene våre. Enda vi ikke jobber videre mot eksportmarkedene, viser henvendelser at ryktet vårt har gått foran og vakt interesse også utenlands. Blant annet kan vi nå levere elementene ferdig overflatebehandlet og med innstøpt PE-liner, alternativt forberedt til sprøytet Polyurea. Når overflaten er på plass allerede ved montering er veien kort til å igangsette produksjon i karene, sier han.
Overhalla Betongbygg har utviklet metoder som gir lite bruk av stål, også i sammenføyninger. Dette gir lengre levetid og bidrar til økt langsiktig lønnsomhet for anleggene.