Høy effektivitet er sentralt for konkurransedyktigheten til norsk fiskeri- og oppdrettsnæring. Baader leverer komplette anlegg for prosessering og foredling. Ett fullintegrert styrings- og kontrollsystem fra en og samme leverandør bidrar til høy driftsstabilitet og maksimal kapasitetsutnyttelse.

Baader er et tysk selskap med egne datterselskaper rundt om i verden, Norge inkludert. Meget kort oppsummert har selskapet maskin- og fabrikkløsninger for alt som har med kniv i fisk å gjøre. I Norge stiller Baader med egne selgere, egen servicestab og store, bemannete lagre i både Ålesund og Tromsø.

Sterkt i Norge – støttet av morselskapet

I tillegg trekker Baader Norge på et solid dimensjonert sentrallager og spisskompetanse fra morselskapet i Tyskland.

Fokus er knallhard på prosjekt- og systemløsninger.

Komplette anlegg

– Vi syr sammen komplette prosesserings- og foredlingsanlegg, både med egne komponenter og fra underleverandører. Dermed får kundene ett sted å henvende seg, og det til noen som tar fullt ansvar for anlegget, sier salgs- og markedssjef Kjell Arthur Lind-Olsen i Baader Norge.

Et fabrikkanlegg består som regel av flere maskiner. Hver maskin har sin funksjon og sin eget styringssystem. Lind-Olsen er tydelig på betydningen av å velge fullintegrerte løsninger fra samme leverandør både når det gjelder prosesseringen av fisken i fabrikkanlegget og fabrikkstyringen.

Integrasjon gir effektivitet og stabilitet

– Det kan lett glippe i prosessering og håndtering av fisken mellom de ulike maskinene. Da må oppgaver løses manuelt, noe som er kostbart både i form av arbeidstid og lav produksjonseffektivitet.

– Også mulighetene for styring av produksjonen blir begrenset med mange forskjellige styringssystemer. Ikke minst trenger en maskin datainput fra en annen. Når maskinene ikke samspiller, må man operere med ”simulerte” styringssignaler. Baader leverer løsninger som samspiller både fysisk og styringsmessig. Det gjør ting enklere og gir bedre driftsstabilitet, sier han.

Gjenkjennelig skjermbilder

Med Baaders fullintegrerte system kan produksjonsledelsen lese av maskinstatus, produksjonsstatus, og korrigere input til produksjonen fra én skjerm med et brukergrensesnitt som er lett gjenkjennelige fra maskin til maskin. – Det er viktig, sier Lind-Olsen, – Det er enklere å forholde seg til like enn forskjellige skjermbilder. I praksis betyr dette at det blir lettere for operatørene å bruke systemene og få det maksimale ut av anlegget.

Systemet kan integreres med fabrikkens vedlikeholdssystem, noe som forenkler oversikt i forhold til serviceintervaller. I neste omgang bidrar også dette til sikrer drift og redusert nedetid.

Lanserte nylig fileteringsmaskin for hvitfisk

Den fullelektroniske maskinen er basert på en tilsvarende maskin for laks. Maskinen måler og stiller seg inn etter hver enkelt fisk, slik at utnyttelsen av råvaren blir maksimal. Den skjærer med roterende/bevegelige kniver (aktiv knivteknologi), noe som gjør at kundene kan påregne oppgradering av produktene fra B til A-kvalitet.

Sammen med skinnemaskinen Varer 59 vil No. 582 bidra til betydelig kvalitetsforbedring.